Domžalska mesečna štipendija za dijake je 181 evrov, za študente pa 237 evrov. Od šolskega leta 1995/1996 so v občini štipendije podelili že 260 dijakom in študentom, z letošnjim razpisom, ki se izteče v ponedeljek, se jim bo zagotovo pridružilo še več kot deset novih štipendistov, pričakujejo na občini.

Za to šolsko leto so v občini Domžale znova razpisali do pet štipendij za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo doma, štipendijo za nadarjenega študenta, ki se izobražuje na območju EU, pet štipendij za dijake iz socialno šibkih družin in štiri štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Med deficitarne poklice so uvrščeni poklici: mesar, mizar, zidar, krovec klepar, kamnosek, oblikovalec kovin, slikopleskar črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar.

Ob izpopolnjevanju pogojev in meril domžalskega odloka o štipendiranju v občini izplačujejo štipendije dijakom najdlje do 5. ravni izobrazbe, študentom najdlje do 7. ravni izobrazbe, štipendijo za študij v tujini pa največ eno študijsko leto.

Stalno prebivališče na območju občine

Za pridobitev štipendije morajo imeti kandidati poleg slovenskega državljanstva obvezno tudi bivališče na območju občine. V študijski proces morajo biti vpisani za polni učni ali študijski čas, ob vpisu v prvi letnik srednje šole pa ne smejo presegati starosti 18 let oziroma 26 let ob prvem vpisu na prvo ali drugo stopnjo izobraževanja. Prav tako ne smejo biti zaposleni ali prejemati druge štipendije.

Vlogi za štipendijo, ki jo morajo oddati do 16. oktobra, morajo dodati življenjepis in ustrezna dokazila o vpisu, učnem uspehu, izjemnih dosežkih ter vključevanju v delo društev ali drugih organizacij v občini Domžale. Tisti, ki se potegujejo za socialno štipendijo, morajo priložiti še veljavno dokončno odločbo pristojnega centra za socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku. Pridobijo jo lahko dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 30 odstotkov povprečne neto plače, in ki redno opravljajo šolske obveznosti, ne glede na uspeh. Pri tem je mogoče upoštevati tudi priporočilo pristojnega centra za socialno delo. Vloge je treba po pošti priporočeno poslati na občinski Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, ali jih v vložišču občine oddati osebno.

Lani podelili 12 štipendij

Na lanski javni razpis za podelitev novih občinskih štipendij za šolsko leto 2016/2017 je prispelo 49 vlog, podelili pa so 12 novih štipendij, pet za nadarjene dijake in študente, tri za deficitarne poklice, tri za socialno šibke dijake in eno štipendijo za študij v tujini. Občina Domžale poleg celoletnih štipendij podeljuje tudi enkratne štipendije na podlagi javnega razpisa, pri čemer se sofinancirajo le šolnine. Vsi štipendisti pa morajo v občini opravljati obvezno prakso, l v občinski upravi ali pa v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina Domžale.