Primarna dejavnost podjetja Reseda, ki ga vodi Damjan Habjanec, je razvoj procesov za CNC-obdelavo kovin, proizvodnja in razvoj procesov za zelo kompleksne montaže sestav in kovinskih in nekovinskih izdelkov, konstruiranje, 3D-modeliranje in načrtovanje proizvodnih procesov v kovinarski stroki. Podjetje iz Nove vasi pri Markovcih, ki je bilo za regijsko gazelo nominirano že lani, trenutno zaposluje 49 ljudi, lani pa je ustvarilo skoraj 3,26 milijona evrov prihodkov, kar je občuten skok glede na leto poprej, ko so ustvarili 2,4 milijona evrov prihodkov.

Z računalniško vodenimi stroji za obdelavo kovin izdelujejo dele in komponente za specialne stroje za končno obdelavo lesa, ki vključuje kar 400 komponent, dele in komponente za vakuumske črpalke ter dele in sklope za ostrostrelske puške. Petdeset odstotkov prihodkov ustvarijo v segmentu specialnih strojev za obdelavo lesa, četrtino pa s komponentami za vakuumske črpalke.

Med njihovimi kupci so tudi podjetja iz evropske vesoljske industrije, za katera izdelujejo dele in komponente za vakuumske črpalke, ki se uporabljajo za krmilne sisteme satelitov in vesoljskih simulatorjev na zemlji. Primerljiv izdelek lahko danes izdelajo samo še štiri druga podjetja na svetu. Gre za tako imenovani proces CRYO.

Podjetje sta leta 2003 ustanovila Damjan Habjanec in Srečko Žgeč, odločena, da bo njuno podjetje specializirano za srednjeserijsko in maloserijsko proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Ker sta bila oba zaposlena drugod, sta najprej v svojem podjetju delala popoldne in ponoči s podporo študentov. Habjanec je zdaj odgovoren za prodajo in kadrovanje, Žgeč pa vodi celoten logistični sistem in sistem naročil, ki obsega 1200 različnih prodajnih izdelkov.

V tujino izvozijo praktično vso proizvodnjo. Njihova najmočnejša trga sta Nemčija in Avstrija, sledi Švica. S kupci sodelujejo od zamisli do konstruiranja, 3D-simulacij, prototipov, končne izdelave in vzdrževanja. Podjetje v posodobitev opreme, procesov in kompetenc zaposlenih vloži kar četrtino prihodkov. Za obvladovanje vseh procesov v podjetju imajo vzpostavljen obsežen informacijski sistem in brezpapirno poslovanje. Sicer pa podjetje vzgaja svoje delavce in načrtno vlaga v izobrazbo mladih. Bodoče sodelavce prepoznavajo, ko pridejo med šolanjem na prakso. Ker lastnika dobro poznata značilnosti proizvodnje, v podjetju na primer s skupnimi odmori na vsaki dve uri skrbijo za prekinitev dela. Direktor ne sprejema delo na normo, ker mu pomeni obliko prisile. Habjanec se zaveda prednosti, ki jih prinašajo sodelavke, zato je pri njihovih strojih videti nenavadno veliko žensk.

Reseda deluje v panogah in na trgih, ki zahtevajo visoko raven kompetenc. Prav z delom na razvitih trgih in s sodelovanjem s podjetji, ki so vodilna v svojih panogah, se hitro učijo in razvijajo. Trenutno imajo v proizvodnji 23 CNC-strojev in dva integrirana robota. Devetdeset odstotkov razvoja in drugih vlaganj pokrivajo z lastnim denarjem. Lani so zgradili proizvodno halo velikosti 750 kvadratnih metrov in kupili nove stroje. Sicer pa kot ključne izzive prihodnjih nekaj let naštevajo pridobitev zadostnega števila ustreznih in kompetentnih sodelavcev na različnih področjih v podjetju, nenehno nadgrajevanje sistemov in procesov, uravnoteženje razmerij med produktnimi portfelji in dokončno oblikovanje zunanje podobe podjetja. slo