Mengeško gazelo podjetje Elektrina je leta 2005 s partnerji ustanovil mag. Urban Bergant, ki je direktor podjetja. Podjetje se ukvarja z razvojem elektronike in programske opreme. Najpomembnejše področje njihovega dela je razvoj rešitev za igralništvo, kar je tudi dejavnost njihovega najpomembnejšega partnerja – podjetja Interblock. Družba je svojo tesno poslovno povezanost z njim lani še nadgradila, saj je Interblock prevzel lastniške deleže prvotnih družbenikov. Skladno z dogovorom ob prevzemu Elektrina ohranja samostojno poslovno politiko.

Glavni fokus podjetja je razvoj elektronskih modulov in pripadajoče programske opreme za igralništvo. Za podjetje Interblock Elektrina pomeni razvojni center za elektroniko. Svoje rešitve trži tudi drugim partnerjem na tem področju. Še posebej je pomembno sodelovanje s podjetjem Advansys, ki se ukvarja s sistemi za upravljanje kazinojev.

Gazela sodeluje z gazelo

Drugo najbolj pomembno področje dela je razvoj rešitev za področje energetike, kot so spremljanje, načrtovanje in optimizacija porabe energije za industrijske, poslovne in stanovanjske zgradbe. Na področju energetike je še posebej pomembna rešitev za upravljanje naprav za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje (HVAC), ki s pomočjo oblačnih storitev (IoT) omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor teh naprav. Generična rešitev elektrina cloud solution je bila leta 2015 nagrajena z nagrado združenja EuroCloud Slovenija. Kronoterm oblak, ki ga je Elektrina razvila v partnerstvu s podjetjem Kronoterm, leta 2013 prepoznanim za bronasto gazelo, je primer uspešne implementacije te platforme.

Elektrina se ukvarja tudi s trženjem sistemov evidence delovnega časa in vstopne kontrole MLS, ki je rezultat lastnega razvoja. Dinamično poslovno življenje podjetja vključuje še razvoj raznolikih rešitev za druga področja. Podjetje neposredno izvaža le manjši del svojih izdelkov, a prek partnerjev v tujino proda večino izdelkov.

Poslovni model je razvoj produktov in njihovo trženje prek partnerjev. Elektrina razvoj financira sama. Tak način poslovanja je sicer tvegan, a Elektrini zagotavlja večjo konkurenčnost. Ena od posledic takega modela je tesno sodelovanje z naročnikom, kar odpira vrata dolgoročnemu partnerstvu.

Visoko izobraženi

Pri razvoju rešitev na področju najnovejših tehnologij so zaposleni najpomembnejši. V razvoju prevladujejo diplomanti tehniških in naravoslovnih fakultet. Več zaposlenih ima tudi znanstveni magistrski ali doktorski naslov. Podjetje zaposlene spodbuja k ustvarjalnemu in samoiniciativnemu delu, zelo izrazit je timski pristop, ki ga zahtevajo obsežni razvojni projekti. Ključna dejavnika uspeha sta motivacija in občutek osebne in profesionalne rasti vsakega posameznika in tima kot celote. Bergant je v podjetju tudi vodja razvoja. Prepričan je, da je temelj uspeha podjetja v tem, da inženirji uživajo v reševanju tehnoloških izzivov, oziroma kot pravi sam: »Morda se sliši nenavadno, a včasih se naše delo lahko opiše kot igranje z lego kockami. Želim si, da vsi res delajo z dušo, saj je to pogoj za uspeh.«

Elektrina naj bi po napovedih vodstva tudi v prihodnjem letu zrasla za petino. Prepričani so, da je taka dinamika rasti prihodkov mogoča tudi v prihodnjih letih. Zavedajo se, da taka rast zahteva trdo delo in velika vlaganja v razvoj tudi v prihodnje.

Bergant je aktiven tudi pri spodbujanju podjetništva v lokalnem okolju. Je ustanovni član in prvi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik, v katerem so povezani podjetniki Kamnika, Komende, Mengša, Domžal in Ljubljane. Bergant poudarja, da je izjemnega pomena, da izkušeni podjetniki pomagajo mladim podjetjem in inovativnim posameznikom. Zato je Podjetniški klub Kamnik tudi soustanovitelj centra za sodelo KIKštarter in sklada za podporo inovativnim idejam KIKštarter pospeševalnik. slo

Elektrina je tudi družbeno odgovorno podjetje. Je sponzor različnih športnih in kulturnih dogodkov. Še posebej pomembna je podpora prireditvi Kamfest, pri kateri podjetje kot sponzor sodeluje že od začetka.