Predsednik republike je namreč uvrščen v najvišji, 65. plačni razred, kamor sodijo tudi predsedniki vlade, državnega zbora, vrhovnega in ustavnega sodišča. Poleg osnovne plače, ki znaša 5419 evrov bruto, je upravičen do nekaterih drugih osebnih prejemkov in povračil, za te pravice pa se uporabljajo določbe zakona o poslancih.

Tako ima med drugim pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, regresa za prehrano in letni dopust, nadomestila za ločeno življenje ter povračila stroškov za službena potovanja. Enako kot poslanci ima predsednik republike pravico do 40 dni letnega dopusta.

Iz državnega proračuna je za delovanje urada predsednika republike namenjenih 2,3 milijona evrov. V uradu aktualnega predsednika ob tem opozarjajo, da so bila proračunska sredstva za delovanje urada med letoma 2010 in 2016 zmanjšana za približno 35 odstotkov: v letu 2010 je imel urad na voljo 3,5 milijona evrov, v letu 2016 pa 2,3 milijona.

Načrtovanje stroškov

Ob tem poudarjajo, da so kljub nižjim sredstvom ohranili obseg dejavnosti predsednika republike, k čemur je po njihovih navedbah v največji meri prispevalo skrbno načrtovanje stroškov delovanja urada in dejstvo, da se za obiske predsednika in delegacij v tujino uporabljajo redne letalske linije. Spomnili so še, da se je predsednik republike ob začetku mandata odrekel uporabi brunarice na Brdu, odpoveduje pa se tudi izplačilu dnevnic za službene poti. Prav tako se je možnosti izplačila nadomestila odpovedala Pahorjeva partnerka Tanja Pečar.

Urad predsednika republike razpolaga s štirimi vozili. V lasti imajo mercedes V, letnik 2015 s prevoženimi 50.000 kilometri, toyoto prius (letnik 2010, prevoženih 64.200 kilometrov) in škodo superb (letnik 2011, prevoženih 220.000 kilometrov). Urad ima v najemu tudi novejši audi A6, ki ima prevoženih 15.000 kilometrov.

Prevoze predsednika republike sicer opravlja policija s svojimi vozili, razen v primerih uporabe kombija v lasti urada. Policija predsednika ter objekte, ki jih uporablja, tudi varuje, in sicer 24 ur na dan. Predsednik republike je varovan po drugi najvišji stopnji, medtem ko je najvišja rezervirana za šefe tujih držav na obisku v Sloveniji.

V uradu 38 ljudi

V uradu predsednika je trenutno zaposlenih 38 funkcionarjev in javnih uslužbencev, pri čemer jih je enajst vezanih na mandat aktualnega predsednika. Poleg tega dva svetovalca predsednika svojo funkcijo opravljata nepoklicno: nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič ter akademik in nekdanji minister za odnose s Slovenci po svetu Boštjan Žekš.

Kot poudarjajo v uradu, imajo zdaj pet zaposlenih manj kot decembra 2012 ob koncu mandata prejšnjega predsednika Danila Türka. Tedaj je bilo v uradu 43 zaposlenih, njihovo število pa se je nato zmanjševalo z upokojitvami, premestitvami, prenehanja delovnega razmerja in prenehanja funkcije.