Parkirišče ob Zelencih, kjer je zadnje leto domovala hlodovina, iz tal pa so se dvigale železne špice, ki so obiskovalcem preprečevale parkiranje (in zaradi poškodbe voznika tovornega vozila sprožile celo kazensko ovadbo), dobiva novo podobo. Hlode so v zadnjih tednih odstranjevali s parkirišča, saj se začenja njegovo urejanje, pravi predsednik Agrarne skupnosti (AS) Podkoren Jože Gregori. Agrarna skupnost, lastnica zemljišča, je namreč z občino dosegla dogovor o dolgoročnem najemu, občina pa bo parkirišče tudi prenovila. »Upam, da bomo z dogovorom in njegovimi rezultati vsi zadovoljni,« pravi Gregori.

»Dogovorili smo se, da občina Kranjska Gora parkirišče vzame v dolgoročni najem,« je povedal župan Kranjske Gore Janez Hrovat. To naj bi jo v 18 letih stalo 38.000 evrov. Parkirišče, ki ga je po Gregorijevih podatkih zgradila še Carinska uprava Beograd, bo občina tudi uredila, denar za to pa so zagotovili z rebalansom proračuna, ki so ga občinski svetniki potrdili na septembrski seji. Kot je razvidno iz potrjenega dokumenta, jih bo 35.000 evrov stala preplastitev parkirišča z asfaltom. Uredili bodo tudi javno razsvetljavo, za katero bo občina skupaj z urejanjem razsvetljave na trgu v Ratečah in na pešpoti v Gozdu - Martuljku namenila 17.000 evrov.

Uredili bodo sanitarije in postavili igrala

»Ob parkirišču bomo uredili še klopce in postavili otroška igrala,« dodaja župan. V bližnjem objektu, ki je trenutno še v lasti zasebnice, vendar od novembra lani sameva, nameravajo urediti sanitarije, ki bodo namenjene vsem obiskovalcem, ne le gostom gostinskega lokala. Del objekta naj bi še naprej služil skromnejši gostinski dejavnosti, del pa naj bi ga preuredili v informacijsko točko. Gregori opozarja, da bo ob obnovi sanitarij treba urediti tudi malo čistilno napravo, da odpadne vode ne bodo onesnaževale bližnjih Zelencev.

»Zaradi varnosti bo do končanja del parkirišče zaprto,« opozarja predsednik AS. Župan Hrovat pa napoveduje, da se bo na prenovljenem parkirišču dalo parkirati že prihodnji mesec. »Upam, da bo to parkirišče kmalu ponos in ne črna točka Kranjske Gore. Leži skorajda na italijanski meji in ogromno ljudi v našo državo prihaja prav po cesti mimo parkirišča,« opozarja župan. »Nikakor pa parkirišča ne bomo spremenili v zabaviščni park,« zagotavlja Gregori.

Tudi agrarna skupnost mora biti dober gospodar

Kot smo poročali, je bilo parkirišče pred tokratnim zaprtjem zaradi podobnega spora zaprto že leta 2012. Medtem ko so turistični delavci želeli, da se črna točka turističnega bisera uredi, je ravnanje Agrarne skupnosti Podkoren, ki parkirišča brez ustreznega dogovora ni dovolila uporabljati, poželo kar nekaj kritik. A kot pravi Gregori, pri tem ni šlo za izsiljevanje. »Dejstvo je, da ima agrarna skupnost v lasti zemljišča, ki so sredi turističnega kraja in so veliko vredna. Kot dobri gospodarji le želimo ustrezno povračilo za njihovo uporabo.«

Tako občina kot AS pa se pri urejanju vstopa v naravni rezervat Zelenci nadejata tudi pomoči države. Zelenci so namreč z okoliškim močvirjem naravna vrednota državnega pomena, na podlagi skupnega zavarovanja pa sta si ustanoviteljske pravice in dolžnosti medsebojno razdelila ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in občina Kranjska Gora, ki sta si lani razdelila tudi stroške obnove razglednega stolpa. Ta je stala nekaj manj kot 30.000 evrov, od tega je polovico sredstev zagotovila občina, polovico pa MOP. Zdaj pa bodo po Gregorijevem mnenju morali vsi vpleteni še ugotoviti, s kakšnimi sredstvi bodo pri mimoidočih in obiskovalcih parkirišča po obnovi dosegli zavedanje, ob kako pomembni naravni vrednoti so se ustavili.