Ukrepi zaradi staranja družbe in upadanja velikosti generacij so nujni. Slovenija v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 29,9 milijona evrov za projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI. Operativno se je projekt začel izvajati marca letos, v tem mesecu pa se začenja cikel delavnic Zavzeti ASI po različnih slovenskih krajih. Nosilec projekta je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki bo oktobra predstavil katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Na voljo bo na spletni strani sklada. Te dni se začenjajo delavnice za vodje, direktorje, kadrovske menedžerje in kadrovike, torej vse, ki so v podjetju odločevalci ali pomembno pripomorejo k razvoju zaposlenih.

Podjetja vidijo starejše kot strošek

Tako se država odziva tudi na to, da podjetja v izobraževanje starejših in njihovo drugačno obravnavo premalo ali sploh nič ne vlagajo. To je pred časom potrdil tudi Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, med pogovorom o številnih razlogih, zaradi katerih se večina starejših odloči za upokojitev takoj, ko je njihova upokojitev mogoča brez malusov.

»Delodajalci usposabljanje in vlaganje v mlajše zaposlene pogosto vidijo kot naložbo v prihodnost podjetja, pri starejših zaposlenih pa kot odvečen strošek. Pri čemer pa se praviloma mlajši zaposleni v primeru spremembe objektivnih ali subjektivnih okoliščin bistveno hitreje odločijo za zamenjavo delodajalca kot recimo starejši zaposleni in bi moralo biti vlaganje v starejše zaposlene s tega vidika varnejše.« Brezplačne in praktično naravnane delavnice Zavzeti ASI se začnejo v sredo v Centru Drava v Dupleku. Natalie C. Postružnik iz Insights pripravlja izkustveno delavnico s preobrati – kako povezati potenciale zaposlenih. Udeležencem bo pojasnila, kako izboljšati motivacijo in trajnostno zavzetost zaposlenih in kakšne so posebnosti generacij s poudarkom na generaciji nad petdeset let, kako dvigniti samozavest in zavzetost zaposlenih za doseganje poslovnih ciljev, kako oblikovati poslovne time in izboljšati ozračje med zaposlenimi. Poseben poudarek bodo namenili dejavnikom motivacije starejših zaposlenih, in sicer bodo med delom v skupinah reševali konkretne izzive.

Strategija in ukrepi

Udeleženci se bodo na predavateljico z vprašanji lahko obračali še dva meseca po delavnici, po dogovoru lahko spremljanje traja do tri mesece. Metode dela in učni pripomočki delavnice so posebej prilagojeni vsaki skupini udeležencev. To vključuje določitev ciljev skupine in posameznika, skupinsko analizo tima, opazovanje in dajanje povratnih informacij, svetovanje, SMART, gestalt – preokvirjanje, NLP, izraznost skozi umetnost, reprezentacijske sisteme, igro vlog, transakcijsko analizo in drugo.

Prvo javno povabilo za podporo pri oblikovanju in uveljavljanju strategij in načrtov ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc podjetja prav tako lahko pričakujejo konec septembra. Do leta 2022, kolikor traja projekt, bodo objavili še dva razpisa. Na voljo je 25,9 milijona evrov. Cilj ASI je do leta 2022 vključiti 12.500 starejših zaposlenih v programe usposabljanja, ki bo krepilo kompetence starejših zaposlenih in pripomoglo k razvoju njihove kariere, ob tem pa sofinancirati pripravo strategij in načrtov ukrepov okvirno tisoč podjetjem.