Kranjski 3fs je nišno svetovalno podjetje, katerega glavna dejavnost je tehnično svetovanje podjetjem na najvišji ravni, na primer preveritev obstoječih tehničnih in poslovno-tehničnih rešitev ter njihova izvedba. Storitve izvajajo predvsem za mednarodne korporacije, med katerimi je največja skupina Ericsson, ter podobna mednarodna podjetja.

Podjetje, ki so ga leta leta 2005 ustanovili štirje študenti, 99 odstotkov prometa pa ustvari v tujini, zaposluje ljudi z vsega sveta. Njihove posebnosti so edinstven način nastopa na trgu, pridobivanje in ohranjanje vrhunskega kadra ter zagotavljanje najnaprednejših postopkov in znanja, ki jih nato tudi zelo uspešno prodajajo kupcem. Podjetje, ki ga vodi Andraž Logar, eden od soustanoviteljev, je razvilo tudi štiri produkte, ki so se uspešno razvili v spin-off podjetja. Toshl in Toonia imata sedež v ZDA, Trickytribe in Lake, ki je nedavno prejel tudi nagrado za dizajn družbe Apple, pa v Sloveniji. Vsako leto okoli 40 odstotkov prihodkov vložijo v razvoj.

Vrednote podjetja zaposleni v podjetju tudi živijo in Logar poudarja, da te ne izhajajo iz vodstva, pač pa iz sodelavcev. Med ključnimi je trdo delo. Sami sicer ne verjamejo v talente, pač pa se dober kader oblikuje skozi marljivo delo. S trdim delom sovpada tudi težnja po preseganju pričakovanj naročnikov. Zaposleni imajo podobna etična in moralna načela, so odprta skupnost sodelavcev in veliko dajo na dobro vzdušje v podjetju.

Direktor verjame, da pri standardih zaposlovanja nikakor ne smejo popuščati, saj je »ključ za uspeh podjetja v prihodnosti dober kader. Podjetje bodo peljali ljudje, ki prihajajo v podjetje, in ne mi ustanovitelji,« je jasen Logar.

Tudi v 3fs so iskali načine, kako primerno nagraditi sodelavce, ki so nadpovprečni, in izkazalo se je, da so klasični načini nagrajevanja premalo, saj je za take ljudi še največji motiv strokovno in osebnostno napredovanje. Zato imajo možnost, da si sami razporejajo čas za projekte, ki so jim všeč, ali pa se odločijo za ustanovitev spin-off podjetja, pri čemer dobijo možnost solastništva. Trenutno so na konici znanja v panogi, ob čemer pa se zavedajo, da ne smejo zaspati na lovorikah, saj lahko hitro izgubijo to svojo konkurenčno prednost.

Inovativnost in znanje sta ključ uspešnosti podjetja, zato ju sistematično spodbujajo. Napake in neuspeh so del procesa inoviranja, na njih gledajo celostno – ne samo na posamezne identifikatorje uspeha (KPI), temveč na celoten doprinos sodelavca.

V podjetju ves čas spremljajo trende in preizkušajo ideje. Te včasih tudi ne uspejo, včasih pa se pokažejo za izjemen uspeh, kot je na primer tehnologija blockchain, s katero se ukvarjajo že več let, torej še preden je postala trend. Poleg strokovnjakov zaposlujejo tudi netehnični kader, na primer filozofe, da jim pomagajo razumeti nove trende skozi zgodovino, estetiko, oblikovanje… S tem si zagotavljajo tudi razmišljanje zunaj okvirjev.

Podjetje je lani prihodke v primerjavi z letom 2015 dvignilo za 40 odstotkov. Logar poudarja, da taka rast na daljši rok v svetovalnem IT-poslu ni vzdržna in se bo treba nanjo primerno odzvati. Letos so zato zavestno »umirili motorje in se posvetili razmisleku, kaj naj prinese leto 2018. S tem je povezano tudi pospešeno investiranje v razvoj, tako finančno kot kadrovsko,« je pojasnil direktor.

Srednjeročna vizija 3fs je, da bodo vsaj za nekajkrat povečali obseg svetovanj in še naprej razvijali spin-off podjetja. Logar si želi, da bi imeli podjetniki več posluha politike in oblikovalcev zakonodaje ter posredno več vpliva na kakovost visokega šolstva.

»Državna uprava zadnje čase deluje bistveno bolj v dobrobit dobrega poslovnega okolja. To opažamo tako rekoč na vseh ravneh, tako pri inšpektoratih kot tudi pri dialogu z vlado. Bolje, kot je sedaj, ni bilo še nikoli. Kar pa ne pomeni, da je vse dobro. Še zdaleč ne.«

V podjetju so zelo ponosni, da so med nominiranci, saj vidijo, da dobro delo prinaša dobre posledice. »Zavedamo se tudi svoje vloge v okolju, ki ga pomagamo ustvarjati in spreminjati na boljše. Mehanizem, ki nas bo tja pripeljal, je tudi pojavnost v medijih, saj le na tak način javnosti dokažemo, kako odlična podjetja delujemo in kaj prispevamo družbi.« jpš