Jeseniško podjetje Damatech, ki je specializirano za trženje poboljšanih jekel Toolox za orodjarstvo in strojegradnjo ter Hardox za proizvodnjo obrabno obstojnih delov za gradbeno industrijo, kamnolome in industrijo cementa, sta zakonca Mikec ustanovila v letu 2004. Podjetje se je začelo uspešno razvijati leta 2008, ko se je v njem zaposlil direktor Darko Mikec, strokovnjak na področju metalurgije, menedžer z izkušnjami v slovenski jeklarski industriji in poznavalec trga jekel.

Svoj uspeh so začeli graditi s sodelovanjem s švedskim proizvajalcem jekel SSAB, najprej z razrezom in distribucijo jekla Toolox na slovenskem trgu, nato pa še v Avstriji in Nemčiji. Nato so med svoje izdelke dodali še obrabno obstojno jeklo Hardox ter specialna poboljšana jekla, proizvedena v Sloveniji. Podjetje je v zadnjih letih vlagalo v mehansko obdelavo in oblikovni razrez, okrepilo prodajo pri končnih kupcih in dvignilo dodano vrednost. Postavili so temelje za razvojni oddelek, saj svojim kupcem želijo zagotavljati najvišjo kakovost in pospešiti razvoj inovativnih izdelkov za reciklažno industrijo pod lastno blagovno znamko iKnives®.

Zahtevno delovno okolje

V podjetju je trenutno zaposlenih 28 sodelavcev, ves čas imajo v svojem okolju tudi študente, s čimer si zagotavljajo kadrovski podmladek. Ne glede na to, da je delovno okolje v podjetju urejeno in podjetje strogo spoštuje vse pravice delavcev iz delovnega razmerja, pa so kadri v podjetju Damatech precejšen izziv, saj imajo 15-odstotno fluktuacijo. Po mnenju direktorja je razlogov več, po eni strani nekateri ne zdržijo tempa v triizmenskem delu, po drugi strani pa je lojalnost delodajalcem v današnjem času manjša kot v preteklosti. Kadre iščejo prek kadrovskih agencij, razpisov in poznanstev, povezujejo se tudi z izobraževalnimi središči.

Podjetje je vitko organizirano, saj se tako lahko informacije učinkoviteje pretakajo, prav tako se naloge opravljajo hitreje, so prepričani v Damatechu. Vodstvo je poleg tedenskih operativnih sestankov vsak dan v neposrednem stiku s sodelavci. Večjo zavzetost pri zaposlenih skušajo zbuditi tudi z druženji, ki prispevajo h gradnji timskega duha. Sicer pa poleg finančnega nagrajevanja dobrega dela vlagajo tudi v razvoj zaposlenih.

Gazela v gazeli

Podjetje nosi v sebi energijo gazele, saj je prokuristka Mateja Mikec, nekdanja direktorica podjetja Interseroh, ki je bilo leta 2013 gazela osrednje Slovenije. V podjetju se vidijo kot najboljši dobavitelj rešitev v zvezi z obdelavo in uporabo poboljšanih jekel v radiju 500 kilometrov, na podlagi intenzivnega sodelovanja s kupci pa so prepričani, da se bo njihov tržni položaj še krepil. Za letos načrtujejo okoli 15-odstotno rast prihodkov, rast obsega poslovanja pa je po njihovem mnenju rezultat dobrega dela, partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji ter nenehnega stika s trgom, saj vsak teden opravijo tudi do 50 obiskov pri kupcih.

Zavedajo se pomena napak, zato imajo pravilo, da jih ne prikrivajo. Napake identificirajo, ocenijo in rešijo. V sistem kontrole so vključili tudi ocene dobaviteljev. Poslovanje podjetja spremljajo skozi japonski model 20 ključev, kar pomeni, da si sami izberejo 20 ključnih kazalnikov. Družba je leta 2012 pridobila ISO 9001:2008. Veliko se izobražujejo pri dobaviteljih. Samo SSAB, na primer, pripravi okoli sedem izobraževanj na leto. jpš

Redno obiskujejo sejme v Evropi, obiski pa so vedno razvojne narave. Direktor Mikec je prepričan, da je »odgovorno podjetništvo najvišja oblika družbene odgovornosti – zaposluješ, plačuješ davke, vlagaš v razvoj, skrbiš za okolje«.