Nova sezona je tik pred vrati. Kaj jo najbolj zaznamuje in katere so poglavitne novosti v primerjavi s preteklimi leti?

V smislu zgodbe je 62. sezona, sestavlja jo sedem novih produkcij, logično nadaljevanje prejšnjih dveh. Če smo pred dvema letoma začeli z dekonstrukcijo naše zgodovine, lani nadaljevali z iskanjem odgovorov na vprašanje, zakaj je civilizacija prežeta z občutki nihilizma, bomo letos z nekakšno samoironično distanco, tudi skozi glasbo in poezijo, iskali načine, kako se iz različnih oblik brezizhodnosti izviti. Kako vendarle vzpostaviti prihodnost kot etično kategorijo.

Na strukturni ravni v vsako sezono vnesemo nov dejavnik tveganja. Lani se je ta nanašal na delo izredno mladih ustvarjalcev, da bi s tem v naš prostor vnesli nove avtorske poetike in drugačno videnje gledališča, letos pa tvegamo z vzpostavitvijo dialoga med bolj konvencionalnimi produkcijskimi oblikami in tistimi, za katere so institucionalna gledališča le redko izkazala pogum, da jih implementirajo v svoje delovanje. Prav tako bodo najmanj štiri letošnje predstave globoko zaznamovane s sodobno slovensko dramatiko.

Katere poslovne cilje bi radi uresničili v 62. sezoni SMG?

Poleg uspešne realizacije zadanega programa si želimo z ustvarjalno ekipo, ki je nekoč delovala v ljubljanskem Beekofeju, programsko in gostinsko osvežiti naše klubske prostore, na Stari pošti želimo zagnati laboratorijski program, v okviru katerega se bomo na dnevni ravni odzivali na politično stvarnost, z mednarodnimi projekti in koprodukcijami povečati delež nejavnih virov, hkrati pa glavnega financerja prepričati o smiselnosti našega početja.

Najambicioznejša predstava nove sezone?

Če bi omenil le eno, bi s tem posredno povedal, da so ambicije pri drugih manjše. Kar pa ne bo držalo. Vsaka ponotranja segment, ki jo dela ambiciozno glede na vse druge: Odilo, ki ga skupaj snujeta Dragan Živadinov in Janez Pipan, predstavlja ambicijo v smislu tehnične in logistične zahtevnosti, Slovenska popevka Matjaža Pograjca je ambiciozna v združevanju profesionalnih igralcev in oseb z motnjami v razvoju, Črne luknje Bare Kolenc v smislu mednarodnega povezovanja, Nova pošta v smislu iskanja novih produkcijskih prijemov…

Koliko predstav bo SMG v novi sezoni odigral v tujini in kje vse?

Vsako leto v tujini odigramo od 25 do 40 predstav, odvisno od števila aktualnih mednarodnih koprodukcij, tega, ali je sezona bolj vezana na nacionalno ali pa nadnacionalno tematiko, od komplementarnosti z usmeritvami mednarodnih festivalov ter tudi deleža sofinanciranja našega ministrstva. V načrtu je nekaj več kot trideset mednarodnih gostovanj v Italiji, Nemčiji, na Poljskem, v Kolumbiji, Makedoniji, na Hrvaškem…

Na katero od nagrad, ki jih je SMG prejel v vašem mandatu, ste najponosnejši?

Tega, kar počnemo, ne počnemo zaradi nagrad. Te so vse prepogosto zaznamovane z ozkimi stanovskimi interesi. Največja nagrada je vedno iskreno in reflektirano mnenje občinstva, torej dejstvo, da ga je z nami pripravljeno deliti skozi živahen in pronicljiv dialog.