Več kot 180 različnih vrst dreves lahko najdemo v prestolnici. Prispevajo seveda k lepoti mesta, ki se rado pohvali z nazivom zelene prestolnice Evrope, na drugi strani pa so življenjsko pomembni vidiki prisotnosti dreves. »Odraslo drevo vsako uro porabi 2,3 kilograma ogljikovega dioksida in proizvede 1,7 kilograma kisika, kar zadostuje za dihanje desetih ljudi,« so zbrali podatke na ljubljanski mestni občini, ki skrb za mestno drevje in parkovne gozdove zaupa javnemu podjetju Snaga.

Nadalje so njihovi strokovnjaki postregli s podatkom, da takšno odraslo drevo v 50-letnem življenjskem ciklu zmanjša stroške boja proti onesnaženju zraka za 52.000 evrov. Poleg tega reciklira vode za 31.000 evrov in pripomore k zmanjšanju erozije tal, kar naj bi bilo vredno okoli 26.000 evrov.

Podatki v digitalnem registru mestnih dreves, ki ga vodi Snaga, razkrivajo, da je najdebelejše drevo v mestu oziroma drevo z največjim obsegom javorolistna platana na zelenici pred Cankarjevim domom, ki meri 638 centimetrov. A to je le eno izmed izstopajočih mestnih dreves, v mestnem središču jih je še veliko več. Nekaj jih je starih tudi po več sto let in v vsakem stoletju so v zrak spustila več kot šest ton kisika. dv