Ko vas obišče ali pokliče finančni svetovalec in vam želi pomagati pri zagotavljanju finančne varnosti v prihodnosti, se vam bo to najverjetneje zdel kar smiseln predlog. Še posebno zato, ker vam pomoč ponudi brezplačno. Pa je res neodvisen in vas njegov obisk ne bo stal ničesar, razen vašega časa?

Kako poteka obisk v praksi?

Svetovalec bo pregledal vaše zavarovalne pogodbe in skoraj zagotovo ugotovil, da za vas niso povsem primerne. Predlagal bo zavarovalne produkte, ki naj bi vam bistveno bolj ustrezali. Morda vam bo že kar takoj ponudil v podpis dokumentacijo za prekinitev pogodb in sklenitev novih. Seveda ne pri obstoječi zavarovalnici, ampak pri tisti, ki jo zastopa in od katere za uspešno sklenjene pogodbe dobi plačilo. Toliko o neodvisnosti.

Ne sprejmite odločitve takoj

Naj vas trenutno navdušenje ne prevzame do te mere, da bi tako kompleksno odločitev sprejeli na hitro. Konec koncev je vaš sogovornik izurjen prav za to, da čim prej sklene posel, saj je od tega odvisen njegov zaslužek. Vprašanje je, koliko ob tem zares upošteva vaše koristi. Na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko zatrdimo, da so vaše koristi bolj pri dnu njegovega seznama prioritet. Predčasna prekinitev zavarovanja vas bo najverjetneje drago stala zaradi stroškov, ki so s tem povezani. Težko je verjeti, da bi z novim zavarovanjem toliko prihranili ali zaslužili, da bi se vam predčasna prekinitev izplačala.

Ali res razumete, kaj vam ponujajo?

Dejstvo je, da je v poplavi zavarovanj na trgu težko izbrati tisto, ki ga resnično potrebujete. Dodatna težava je, da številni potrošniki tovrstnih produktov ne razumemo najbolje, prodajalci pa to nepoznavanje izkoriščajo. Rezultat so razočarani zavarovanci, ki od zavarovanja ne dobijo tistega, kar so pričakovali in kar jim je bilo obljubljeno. Dokazovanje, da so zastopniki nepravilno ravnali ali zavajali, pa je žal v praksi bolj podobno boju z mlini na veter.

Zahtevajte podatke

Ko sklepate zavarovalno pogodbo, pa tudi ob vseh poznejših spremembah in dopolnitvah, vam je zavarovalni zastopnik dolžan razkriti nekatere podatke. Če vam jih ne, jih zahtevajte sami. Seznaniti vas mora s svojim imenom, priimkom in naslovom, dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in podatkom, za katere zavarovalnice dela. Povedati vam mora, ali deluje kot ekskluzivni zastopnik ene ali je vezan na več zavarovalnic. Če prodaja produkte več zavarovalnic, vam mora povedati, katere so.

Dobri poslovni običaji

Zastopnik bi moral pred sklenitvijo pogodbe pridobiti od vas potrebne informacije in na njihovi podlagi opredeliti vaše potrebe in želje, hkrati pa tudi pojasniti razloge za nasvete, ki vam jih daje glede zavarovalnih produktov. Takšna je zakonska podlaga za delovanje zavarovalnih zastopnikov. Da ne omenjamo dobrih poslovnih običajev, ko bi moralo poslovanje v zavarovalni stroki temeljiti tudi na zaščiti potrošnikovih pravic in koristi ter na tem, da bi se morali predstavniki zavarovalnic vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko škodovala potrošnikom ali zavarovalni stroki. Neetično je posredovanje netočnih ali nepopolnih podatkov o vsebini predlaganega zavarovanja, spodbujanje potrošnikov k sklenitvi določene pogodbe zaradi najvišje provizije, ki jo ta produkt prinaša zastopniku, ter izrabljanje neznanja in nestrokovnosti potrošnika za pridobivanje premoženjskih koristi.

Vir: www.zps.si