Tudi letos se lahko slovenski turistični delavci ponašajo s spodbudnimi podatki. V prvih sedmih mesecih se je namreč povečalo tako število prihodov kot prenočitev domačih in tujih gostov. Za stalno promocijo Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za petzvezdična doživetja skrbi Slovenska turistična organizacija, ob njihovem boku pa je delo slovenskega turističnega gospodarstva.

Za slovenski turizem so še vedno ključni naslednji trgi: Nemčija, Avstrija, Italija, Nizozemska, Francija, Ruska federacija, ZDA, Kitajska in južna Koreja ter druge azijske države. Število prihodov se je najbolj povečalo iz Kitajske in preostalih azijskih države ter iz Nizozemske. Po statističnih podatkih so najbolj atraktivne destinacije gorske občine, Ljubljana in obmorske občine. Raste tudi zanimanje za druge slovenske kraje.

Rekordno turistično leto ni naključje

»Slovenija je turistično privlačna destinacija vse leto. Podatki o turističnem obisku Slovenije v sedmih mesecih, ki smo jih prejeli, so dobri in spodbudni, saj napovedujejo rekordno turistično leto. Rast števila prihodov in n očitev turistov ni naključna, temveč je to posledica uspešne promocije slovenskega turizma doma in v tujini, povečanih aktivnosti turističnega gospodarstva ter ključnih ukrepov in aktivnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s partnerji,« je minuli teden na novinarski konferenci ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenske turistične organizacije (STO) dejala Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT. »Turizem je za Slovenijo izjemno pomembna gospodarska dejavnost, pri kateri so inovativnost, sodelovanje in povezovanje ključnega pomena. Le z inovativnim in kreativnim pristopom ter s sodelovanjem turističnega gospodarstva, lokalnih skupnosti, ministrstev in civilne družbe nam bo uspelo ustvariti privlačne turistične produkte visoke kakovosti, ki bodo zadovoljili pričakovanja vse zahtevnejših gostov. Tudi v nastajajoči strategiji rasti slovenskega turizma, ki smo jo pripravili skupaj s turističnim gospodarstvom, smo si zastavili visoke cilje in ukrepe, s katerimi bomo soočili izzive slovenskega turizma – doseganje višje dodane vrednosti in boljše zasedenosti zmogljivosti, nov zagon investicijam v turistično ponudbo, višjo kakovost storitev, ki jo lahko dosežemo samo z bolj motiviranimi kadri. Letošnja rast je v bistvu samo nov izziv za prihodnost in odgovornost za trajnostni razvoj slovenskega turizma, ki bo v zadovoljstvo in ponos Slovencem in našim gostom,« je zaključila Štravs Podlogarjeva.

Zelena butična globalna destinacija

»Letošnja sezona je izpostavila potrebo po aktivnem strateškem in operativnem upravljanju destinacij, usmerjanju v trajnostni razvoj, delu na produktih višje dodane vrednosti, desezonalizaciji, geografski razpršenosti, upravljanju izkušnje turistov,« je dejala mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO).

»Teh izzivov se v slovenskem turizmu jasno zavedamo, zato so opredeljeni v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Aktivnosti STO bodo v skladu s strategijo v prihodnjih letih usmerjene v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot 'zelene butične globalne destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi', ter v pospeševanje razvoja trajnostnega turizma.«

V STO v skladu z novo strategijo vzpostavljajo sistem štirih makroregij, v okviru katerega poleg promocijskih intenzivirajo tudi razvojno-izobraževalne aktivnostmi z destinacijskimi organizacijami. Posebej bodo izpostavili produkt kulturnega turizma kot nosilno promocijsko temo, ob tem pa intenzivno izvajali aktivnosti na področju kongresnega, zdraviliškega in športnega turizma. Pospeševali bodo tudi razvoj zelenih, inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo in nadgrajevali Zeleno shemo slovenskega turizma, v okviru katere se je že več kot 40 destinacij, naravnih parkov, ponudnikov in turističnih agencij zavezalo k odgovornemu in uravnoteženemu razvoju. Vzpostavili bodo arhitekturo znamke I feel Slovenia in oblikovali novo komunikacijsko platformo. Osredotočili se bodo na ključne trge in ključne ciljne skupine. Med pomembne aktivnosti STO sodi tudi krepitev digitalnega marketinga in nadgrajeni poslovni dogodki.

Ključno sodelovanje z vsemi deležniki

»Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadevamo ustvariti ustrezno poslovno okolje za uspešno poslovanje turističnega gospodarstva. Zato pri pripravi ukrepov in aktivnosti tesno sodelujemo z vsemi deležniki v turizmu, še zlasti s turističnim gospodarstvom. Glede na izrazito medsektorski značaj turizma tesno sodelujemo tudi z vsemi ključnimi ministrstvi. Tako so zdaj v fazi medresorskega usklajevanja nekateri ključni zakoni s področja gostinstva in turizma ter krovni strateški dokument. Prepričana pa sem, da bomo v sodelovanju in s pozitivno energijo skupno prispevali k temu, da se bo slovenski turizem učinkovito razvijal in uspešno konkuriral na mednarodnem trgu,« je dejala Renata Martinčič, generalna direktorica direktorata za turizem na MGRT.