Ena najboljših japonskih fakultet za arhitekturo že vrsto let dobro sodeluje s slovenjgraško občino, srednješolskima centroma Slovenj Gradec in Muta ter ljubljanskima fakultetetama za arhitekturo in za strojništvo. Potem ko so lani prvi japonski paviljon postavili na hrvaškem otoku Vis, so za letos napovedali postavitev podobnega lesenega paviljona tudi v Slovenj Gradcu.

Tako bo tudi pri nas prvič na ogled japonska arhitektura. Paviljon bodo najprej postavili v parku ob gimnaziji sredi Slovenj Gradca. Ko bo zgrajena nova lesarska šola, ga bodo prestavili nekaj sto metrov stran, ob nov sadovnjak v šolskem parku.

Podpirajo gradnjo lesenih objektov

Trenutno na Koroškem pripravljajo in izvajajo kar nekaj projektov lesenih gradenj. Med njimi sta gradnja večnamenske dvorane v Kotljah ter Center za zdravje in šport v Mislinji. Vrednost investicije v Kotljah je 1,7 milijona evrov, od tega bo občina Ravne na Koroškem pridobila 400.000 evrov nepovratnih sredstev EKO sklada. Občina Mislinja pa bo za center zdravja in športa iz istega sklada prejela dober milijon evrov in še 450.000 od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, celoten projekt je vreden tri milijone evrov.

V Slovenj Gradcu trenutno poteka projekt »Race wood«, ki ga izvaja Razvojni center koroškega gospodarstva. »V okviru tega projekta razvijamo inovativno, modularno, prefabricirano leseno steno z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike ter sočasnim razvojem senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivalnega udobja,« je pojasnil Luka Zajec. In tudi za ta projekt so pridobili okoli 193.000 nepovratnih evropskih sredstev.

Postavita ga dva v dveh dneh

»Mi podpiramo trajnostno leseno gradnjo. Lesen japonski paviljon bo med drugim simboliziral tudi dolgoletno uspešno sodelovanje naše občine z japonskim pobratenim mestom Mito,« poudarja slovenjgraški župan Andrej Čas. Pri oblikovanju prvega japonskega paviljona pri nas sta sodelovali tako japonska kot ljubljanska fakulteta za arhitekturo, kot pove izredni profesor Tadej Glažar, pa bodo slovenjgraški dijaki skupaj z učitelji in študenti iz Tokia v nadaljevanju izdelali razrez lesene konstrukcije, nato pa skupaj z ljubljanskimi študenti tudi fizično postavili oziroma »zgradili« paviljon.

Skupaj bo pri projektu lesenega japonskega paviljona sodelovalo okoli 25 študentov in dijakov ter profesorjev, učiteljev in asistentov iz omenjenih šol. V projekt so vključeni tudi Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani ter nekaj slovenskih podjetij, ki bodo brezplačno dala na razpolago material in orodje za gradnjo.

Lesen japonski paviljon bo služil kot študijski primer lesene gradnje in izdelave detajlov v lesu ter predstavitvi in izvedbi tradicionalnega japonskega čajnega obreda. Za prireditve in promocijske dogodke ga bosta uporabljala Šolski center Slovenj Gradec ter slovenjgraška občina. »Paviljon ponuja inovativne rešitve v leseni gradnji in omogoča hitro postavitev. Posamezen paviljon lahko namreč v takšni velikosti v dveh dneh sestavita samo dva človeka,« razloži Glažar. Prav tako pa omogoča nadaljnjo razdelavo v različne produkte lesene gradnje, kot so stanovanjske hiše, zavetišča ter minimalna stanovanja, ki pridejo prav ob morebitnih naravnih nesrečah.