Namen projekta je tudi zvišanje stopnje zaupanja mladih v evropske ustanove in EU ter njihovo vključevanje v procese odločanja. V okviru projekta se tako razvija spletna platforma OPIN.ME (www.opin.me), ki mladim v starosti od 15 do 34 let omogoča, da izrazijo, kakšne spremembe si želijo v svoji občini in to delijo s prijatelji, hkrati pa svoje pobude sporočajo odločevalcem – županom, občinskim službam in drugim. Pri projektu in uporabi platforme OPIN v kamniški občini poleg Razvojnega centra Srca Slovenije sodelujejo občina Kamnik, Mladinski center Kotlovnica in Mladinski svet Kamnik. Spletna platforma je namenjena mladim posameznikom, mladinskim društvom, klubom, šolam in drugim organizacijam, ki povezujejo mladino, pojasnjujejo na občini. Vsi ti lahko na platformo vključijo svoje projekte, dokumente, dogodke, ideje itd. in pozovejo mlade, da podajo svoje mnenje ter predloge. Cilj je, da mladi pričnejo aktivneje sodelovati v lokalnem okolju, naloga lokalne skupnosti in ostalih odločevalcev pa, da jih k temu spodbudijo, so prepričani na občini Kamnik.