Lidl Slovenija je razpisal »trainee« program za karierne začetnike, za katere je predvidena vključitev v 18-mesečni »trainee« program zaposlovanja. Program je v Lidlu že dobro vpeljan, v preteklih letih so prav z njegovo pomočjo pridobili nekaj odličnih strokovnjakov za svoje podjetje. Delovna mesta za karierne začetnike oziroma traineeje so tokrat razpisana za šest področij poslovanja podjetja: prodaja, skladiščno poslovanje in logistika, finance, računovodstvo in kontroling, nepremičninski projekti, nabava tehnične opreme in korporativno komuniciranje.

Za vsako razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati z nadpovprečno oceno zaključene univerzitetne izobrazbe, s samozavestnim nastopom in usmerjenostjo v cilje ter z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj. Izbrani kandidati bodo nato v programu izobraževanja in uvajanja doma in v tujini razvijali svoj potencial, pridobivali izkušnje in novo znanje. Pri tem jih bodo vodili strokovno usposobljeni domači in tuji mentorji. Po uspešno končanem usposabljanju se lahko kandidati zaposlijo na sedežu podjetja Lidl Slovenija ali nadaljujejo poklicno kariero znotraj Lidla v tujini.

Mladi na tak način dobijo odlično priložnost za zaposlitev in hiter razvoj kariere na področju prodaje, možnost usposabljanja in pridobivanje izkušenj v tujini, pa tudi dobro mesečno plačilo, ki znaša 2300 evrov bruto. Praviloma po končanem programu zasedejo odgovorna strokovna delovna mesta. Seveda pa z njihovim prihodom pridobi tudi podjetje, saj v svoje okolje prejme ambiciozne in znanja želje mlade ljudi, ki znajo dosegati odlične rezultate, so sposobni samostojnega dela, z izkušnjami, pridobljenimi v tujini, pa lahko po končanem programu v polni meri pripomorejo k dobremu poslovanju Lidla Slovenija.

Več o razpisu je na: http://kariera.lidl.si/cps/rde/career_lidl_si/hs.xsl/2824.htm ali na naslovu elektronske pošte Tine Cipot, vodje korporativnega komuniciranja, tina.cipot@lidl.si ali pr@lidl.si. jpš