InnoEnergy, ki se ukvarja s podporo upravljanju trajnostne rabe energije, poleg evropskega tekmovanja za zagonska podjetja PowerUp! objavlja še razpis Investment Round 2017. Nanj se lahko prijavijo podjetja s področja trajnostne rabe energije, in sicer za proizvode, ki bodo za trg pripravljeni najkasneje čez pet let.

Namen razpisa InnoEnergy je pospešiti razvoj takšnih proizvodov z naložbami do pet milijonov evrov, poleg tega omogoča sodelovanje s 160 partnerji po vsej Evropi, mreženje s potencialnimi kupci tehnologij in sodelovanje na mednarodnem trgu. Podjetja se na razpis lahko prijavijo do 23. oktobra 2017.

Z razpisom Investment Round 2017 želi InnoEnergy podpreti inovativne projekte z naslednjih področij: obnovljivi viri energije, alternativni viri energije, čista energija iz fosilnih virov, zanesljiva jedrska energija, trajnostna raba energije v gospodinjstvih in industriji, učinkovito skladiščenje energije, pametni domovi, energetska varnost zgradb in naselij.

Za prijavo morajo podjetja izpolnjevati dva pogoja. Prvi je, da ideja deluje zanesljivo v simuliranih, vendar realističnih razmerah. Drugi pogoj je, da se podjetje poveže še z dvema do sedmimi partnerji iz vsaj dveh evropskih držav. Pri iskanju partnerjev bo v pomoč tudi ekipa InnoEnergy. Podjetja lahko pridobijo denar za kritje od 20 do 80 odstotkov stroškov prijavljenega projekta. Do zdaj so se naložbe gibale od 100.000 evrov do pet milijonov evrov.

Razpis Investment Round je prvič potekal leta 2011, skupno pa je InnoEnergy v razvoj projektov vložil 170,5 milijona evrov. Pomagali so pri razvoju 90 proizvodov, treh proizvodnih obratov, 77 patentov in med seboj povezali 323 organizacij. Cilj programa je implementacija evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo. Glavni fokus je zagotavljanje trajnosti in varstvo okolja na najhitrejši in najučinkovitejši način. jpš