»Sodelovanje v izboru priporočam tudi drugim podjetjem. Ne gre le za to, da pokažeš, da skrbiš za svoje zaposlene in da želiš jasno sliko, kako se tvoji sodelavci počutijo v podjetju oziroma ekipi, temveč pri tem, ko se znajdeš v pisani druščini različnih podjetij, dobiš tudi nove ideje za to, kako bi lahko delovno okolje in odnose z zaposlenimi še izboljšal in nadgradil. Zaradi vsega tega rasteš tudi ti kot vodja,« razmišlja Bernarda Škrabar, direktorica Detektivsko-varnostne agencije, ki je lani prvič sodelovala v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev, in sicer med majhnimi podjetji.

Podjetja se v Zlato nit 2017, ki tokrat poteka že 11. zapored in gre za unikaten izbor, že lahko prijavljajo, elektronska prijava pa je mogoča na spletni strani dnevnik.si/zlatanit. V Zlati niti 2016 je sodelovalo 87 organizacij, rast števila prijav pa je pokazala, da se vse več vodstev podjetij in organizacij zaveda, da sta razvoj zaposlenih in njihovo vodenje izjemnega pomena za njihovo dolgoročno uspešno poslovanje.

»Ključni motiv za naše sodelovanje v Zlati niti 2016 je bila želja, da preverimo, kaj pri ustvarjanju odnosov v kolektivu že delamo dobro in kaj moramo izboljšati. Zaradi sodelovanja v izboru smo do sodelavcev postali še bolj pozorni, posledično pa se je pri njih povečala tudi motivacija za delo. Dobili smo potrditev, da je kakovost odnosov bistvenega pomena za dobro klimo in uspeh podjetja. Nam je sodelovanje v izboru Zlata nit zagotovo pomagalo tudi pri utrjevanju prepoznavnosti v širši javnosti,« je poudarila Škrabarjeva, ki je svoje izkušnje iz Zlate niti delila tudi s podjetji, s katerimi poslovno sodelujejo. »Kar sem pri tem uspela zaznati, je to, da je uspelo izboru Zlata nit v zadnjih letih zgraditi široko prepoznavnost.«

Zlata nit podjetjem, ki se odločijo za sodelovanje, ponuja orodje za boljše delo s svojimi sodelavci, saj v središče merjenja postavlja sicer neotipljiv odnos med zaposlenim in organizacijo. Vprašalnik, ki ga anonimno izpolnijo zaposleni, obsega 45 vprašanj oziroma trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki zajemajo temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vlogo in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebno rast in razvoj ter čustveno pripadnost zaposlenih. Anketiranci trditve ocenijo z ocenami od 1 (najmanj) do 5 (največ). V Zlati niti je bila povprečna ocena odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki jo je podalo skupno 6856 zaposlenih, 3,78.