Kamniška gazela Nektar Natura, ki je bila v letu 2012 prepoznana za gazelo osrednje Slovenije, za naslednja leta načrtuje najbolj dinamično obdobje svojega 22-letnega delovanja. Medtem ko je lani skupina Nektar Natura, ki ima 13 podjetij, ustvarila 21 milijonov evrov, naj bi prihodki letos zrasli za petino.

Podjetje, ki je specializirano za izdelavo naravnih brezalkoholnih pijač in sistemov za točenje pijač, s katerimi oskrbuje predvsem hotelsko-gostinski sektor, pa tudi šole, bolnišnice, vojsko, je po zaslugi inovativnosti razvojnih oddelkov in tehnologov razvilo več različnih zelenjavnih sokov po najzahtevnejših standardih kakovosti visoko kategoriziranih hotelov. Razvojniki v tehniki in elektroniki pa so poskrbeli za nove tehnično-elektronske rešitve pri točenju, ki zagotavljajo želeno kakovost, uporabnost in obliko točilnih sistemov.

Tik pred posodabljanjem prostorov

Končujejo prenovo sistema IT ter se pospešeno pripravljajo na posodobitev razvojnih in proizvodnih prostorov v Kamniku. Na vrhuncu poletne turistične sezone zdaj prodajo polovico izdelkov, vendar pa se bo ta delež zaradi širitve na prociklične trge v prihodnje nekoliko spremenil v korist celoletnega povpraševanja. V tujini podjetje ustvari okoli 85 odstotkov prihodkov. Na Slovenskem trgu in na trgih regije delež prodaje v strukturi prihodkov iz leta v leto pada tako po obsegu kot po deležu, saj izvoz vsako leto povečujejo.

Sadje, zelenjavo in druge surovine uvažajo z vseh koncev sveta in so zato tudi odvisni od vremenskih okoliščin, ki zelo vplivajo na kakovost izdelkov. »Zato kljub trenutni povečani potrebi po pijačah zaradi visokih temperatur globalno segrevanje vidimo kot grožnjo in se že od nekdaj trudimo vlagati v tehnologije in poslovne modele, ki nas vodijo k zmanjševanju ogljičnega odtisa,« poudarja direktor podjetja Nektar Natura.

Turčija okno na Bližnji vzhod

Podjetje, ki med drugimi oskrbuje hotelske verige Hilton, Mariott, Kempinski, Intercontinental, Raddison, Sheraton, Ibis, Novotel, Bestwestern in mnoge druge, je prisotno v zahodni, severni in jugozahodni Evropi, torej v Španiji, na Portugalskem, v Nemčiji, na Švedskem in Avstriji in tudi na trgih nekdanje Jugoslavije, v Grčiji, Bolgariji, na Češkem, Poljskem, Slovaškem, zadnji dve leti tudi Turčiji.

Njihovo predstavništvo v Carigradu, ki so ga odprli pred nekaj leti, je dobro zaživelo, prav tako podjetje v Nemčiji. »Razmere v Turčiji se umirjajo, smo pa precej občutili nestabilnost turške lire in geopolitično nestabilnost, vendar smo obstali in predvidevamo, da bomo na tem trgu tudi ostali. Če se želi podjetje razširiti na Bližnji vzhod, je Turčija kot izhodišče dobra odločitev, saj podjetje lahko spozna kulturo regije in način dela. Če se malo pošalim: če želite preizkusiti hitrost odziva konkurence na svojo ponudbo, je turški trg pravi, saj se zgodi v nekaj dnevih, ne tednih ali mesecih. Turški trg je zahteven, velik, hitro rastoč, izredno fleksibilen in zahteva kakovostne rešitve. V Turčiji torej ne morete ponujati preživelih konceptov, pri katerih lahko tekmujete le s ceno,« poudarja Lah.

Zaposlujejo doma in v tujini

V Berlinu njihovo predstavništvo deluje dobro leto dni. Nemški trg je zahteven, a ima zelo velik potencial. Nektar Natura Slovenija ima tudi divizijo veletrgovina in distribucija, ki pa v Sloveniji zastopa več evropskih proizvajalcev živil. Med njimi so najbolj znane blagovne znamke Unilever in več drugih. Njihovi razvojni dosežki so prepoznani tudi v tujini. Lah je vesel, da bodo septembra obiskali Swiss Innovation Day, ki je organiziran na visoki šoli za hotelirstvo v Luzernu, kjer bodo predstavili inovativne rešitve in izdelke, kot so najnovejši zelenjavni in funkcionalni sokovi, koktajli, moktajli, načine točenja ter uporabniške izkušnje.

Podjetje želi prostore posodobiti in širiti na obstoječi lokaciji ob železniški progi v Kamniku, saj se je pred leti tja preselilo prav zaradi obljube občine, da bo občinske prostorske načrte prilagodila v korist širjenja podjetja. Občina je spremenila načrte in postavila omejitve, ki še vedno zavirajo širitev. »Z občino se že dolgo pogovarjamo in upam, da bomo do jeseni prišli do rešitev, ki bodo podprle razvoj Nektarja Nature in podjetništva v Kamniku sploh ,« pravi Lah.

Na novo zaposlujejo tako v tujini kot v Sloveniji, kjer imajo 70 sodelavcev. Ker je Kamnik izbran za razvoj in proizvodnjo tako tehnične kot tudi živilske divizije, imajo na sedežu potrebe po različnih kadrih. Predvsem iščejo ciljno usmerjene izkušene strokovnjake z vodstvenimi kompetencami na različnih področjih. »Iščemo ambiciozne in zavzete posameznike. Trenutno želimo sprejeti več tržnikov in razvojnikov.«