Prvega septembra steče program Mladi za mlade, v okviru katerega bodo zaposlili 29 diplomantov športne vzgoje ali kineziologije, starih do 29 let, ki so iskalci prve zaposlitve bodisi so najmanj mesec dni prijavljeni v evidenci brezposelnih. Skupno je na voljo 2,8 milijona evrov, od tega jih 2,3 milijona evrov prispeva Evropski socialni sklad.

V okviru programa Mladi za mlade, ki ga bo izvajal Zavod za šport RS Planica, bodo izbrani diplomanti športne vzgoje ali kineziologije izvajali vodeno športno vadbo za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente, program pa se bo zaključil konec avgusta 2021.

Zaposlitev bo sofinancirana za polni delovni čas za obdobje najmanj osmih mesecev, v okviru katerega bodo pridobili delovne izkušnje, hkrati pa si bodo izboljšali zaposlitvene možnosti. Zavod za šport Planica naj bi 11. avgusta objavil javni razpis za izbor izvajalcev, nanj pa se lahko prijavijo javne srednje šole in srednješolski centri, dijaški domovi, mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo. Poleg njih se lahko na razpis prijavijo tudi javni visokošolski zavodi, študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, ki delujejo v okviru univerz. slo