Slovensko italijansko mejo med Novo Gorico in Sežano na razdalji dobrih 40 kilometrov prečkajo kar tri železniške proge. Med Ljubljano in Trstom, med Novo Gorico in Gorico kot tudi med Bohinjsko progo in Trstom pa ni nobene direktne povezave s potniškimi vlaki.

V preteklosti intenziven meddržavni promet

»Priča smo absurdnemu položaju, da Slovenija in Italija kljub obstoječim in aktivnim tirnim povezavam nimata povezav s potniškimi vlaki med pomembnimi mesti, kar je za obe državi in Evropsko unijo nedopustno in nerazumljivo,« pravita Matjaž Marušič in Klemen Langus iz Operativne iniciative za Bohinjsko progo in dodajata: »Paradoksalno je, da se to dogaja v združeni Evropi, medtem ko je v času Jugoslavije proti Trstu in tudi Benetkam potekal intenzivni meddržavni in mednarodni potniški promet s 6 do 8 pari vlakov na dan. Celo med Novo Gorico in Gorico je bila v letih 1960 in 1998 zagotovljena potniška povezava z vagonom, priključenim tovornemu vlaku.«

Ob slovensko-italijanski meji so aktivne tri železniške proge: Nova Gorica–Gorica (Gorizia Centrale), Sežana–Opčine in nekdaj originalni del Bohinjske proge Kreplje–Repentabor–Opčine–Trst (Campo Marzio). »Potniški vlaki trenutno vozijo le v maloobmejnem prometu med Sežano in Opčinami, seveda brez ustrezne navezave na potniške povezave proti Italiji. Prestopanje potnikov z vlaka na avtobus in obratno pa je zelo moteče in potnike odvrača od potovanja,« še pove Marušič.

Navezava Bohinjske proge na širši alpski prostor

Pri Operativni iniciativi za Bohinjsko progo pravijo, da je železniška povezava med Novo Gorico in Gorico, Ljubljano, Sežano in Trstom ter naprej do Benetk nujna za izboljšanje turistične in poslovne dostopnosti Slovenije in tudi za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti na regionalnem območju. Pri tem jih je podprlo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS-GO. Zavzemajo se tudi za ponovno navezavo Bohinjske proge na širši alpski prostor in Jadran prek Beljaka, Jesenic, Nove Gorice in Trsta. Tako bi lahko bolje izkoristili vse potenciale tega območja.

V pozivu odgovornim tako v Sloveniji kot Italiji so poudarili, da bi morali do leta 2019 vpeljati železniški potniški promet med Gorico, Novo Gorico in Jesenicami, z voznim redom 2017/2018 pa povezavi Ljubljana–Trst in Ljubljana–Benetke prek Sežane. V skladu z načrti Italije oziroma Furlanije - Julijske krajine pa bi morali ponovno oživiti povezavo za turistične namene in tovorni promet na relaciji Opčine–Repentabor–Kreplje.