Kazenski postopek vsakomur onemogoča, da bi se zaposlil v državni upravi, zato je toliko bolj skrb vzbujajoče, da je predsednik KPK Štefanec na položaj vodje urada za preprečevanje korupcije imenoval javno uslužbenko KPK, ki je v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Nihče seveda ni kriv, dokler mu krivda ni dokazana s pravnomočno sodbo oziroma odločbo, a vendar je nezakonita ravnanja visoke uradnice KPK odkril in prijavil nekdanji visoki uradnik KPK. To pomeni, da bi lahko predsednik KPK že davno ukrepal in javno uslužbenko, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja, vsaj disciplinsko obravnaval znotraj KPK ter izvedel vse potrebne zaščitne ukrepe, ki so še kako obvezni, ko gre za neodvisen in tako pomemben državni organ, kot je KPK.

Predsednik KPK pa je sicer zelo aktiven v preganjanju svoje druge namestnice dr. Alme Maruške Sedlar, zoper katero vodi delovni spor pred delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, v katerem postavlja pravni zahtevek za vrnitev 700 evrov, ki jih je imenovana po vrnitvi s službene poti v Parizu sicer vrnila finančnici v KPK, vendar je ta denar pospravila v svoj žep, o čemer obstaja uradni zaznamek dveh uslužbenk KPK, ki pa ga kot verodostojen dokument nihče noče upoštevati. Ravnanje predsednika KPK je naravnost šikanozno, nepošteno, nepravno in nestrokovno, saj je na delo v KPK nepošteno finančnico zaposlil prav on. Kljub temu da je pred tem podobno počela na Geodetski upravi RS, nadaljevala v KPK in po sporazumni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi s predsednikom KPK nemudoma dobila službo na okrožnem sodišču v Ljubljani, zdaj pa je kot ne kriva ne dolžna zaposlena v zelo pomembni javni zdravstveni ustanovi v Ljubljani.

Medtem ko na pravnomočno sodbo na sodišču tudi po več let čakajo resnično prizadeti in socialno ogroženi delavci, se gre Boris Štefanec delovnopravni spor s svojo namestnico, čeprav bi pri zdravi pameti moral vedeti, da je Sedlarjeva denar vrnila in da je prav on krivec za neurejeno finančno poslovanje v KPK. Na vsa ta početja predsednika KPK sem kot predsednik Sindikata državnih organov Slovenije jasno in z argumenti opozoril na 36. seji mandatno-volilne komisije državnega zbora (MKV), ki je bila namenjena poročilu o delu KPK za leto 2016.

Na seji MVK sem bil še kako jasen in morda tudi preglasen, zato ne morem skriti razočaranja nad večino prisotnih poslancev, ki niso hoteli razumeti, da gre za povsem neprimerno vodenje komisije za preprečevanje korupcije, ki ga je v času vodenja Borisa Štefaneca zapustila vsaj polovica visokospecializiranih kadrov. Vendar ustreznega odziva predstavnikov ljudstva žal ni bilo, čeprav bi morali brez rezerv in enoglasno izraziti vso podporo zaposlenim v KPK, ki se ukvarjajo z odkrivanjem podkupovanja oziroma dejanj, ki imajo skupni imenovalec v pridobivanju protipravne premoženjske koristi na korupcijski način.

Obžalujem odhod vrhunskih strokovnjakov, ki so za vedno zapustili KPK, ko so ugotovili, da ne morejo več razvijati svojih znanj za to visokostrokovno delo, saj bi na tak način zagotovo trčili ob načine in metode dela, ki jih uveljavlja aktualni predsednik KPK Boris Štefanec. Pri vsem znanju in zdravi pameti bi jim bilo namreč težko slediti pravno nedopustnim in nestrokovnim postopkom predsednika KPK, ki niti ne ve in še manj razume, da se državni organ ne more pritožiti na ustavno sodišče, češ da so mu bile kot državnemu organu (KPK) kršene ustavne pravice. Nihče pa po vsem tem in strokovno zavoženim postopkom, ki v večini niso prestali sodne presoje, Borisa Štefaneca ne povpraša po odgovornosti, ki jo je povzročil komisiji in še posebno javnim uslužbencem v KPK, ki so ga na nedopustnost uporabe omenjenega pravnega sredstva in tudi drugih postopkov redno opozarjali.

Zatorej se bodo morali poslanci Državnega zbora RS čim prej odločiti in predsedniku republike Borutu Pahorju predlagati razrešitev predsednika KPK in tudi njegovega prvega namestnika dr. Igorja Lambergerja, ki je brez zadržkov sodeloval v asimetričnem senatu KPK ter podpiral nezakonite in nestrokovne odločitve senata v soglasju s predsednikom.

Frančišek Verk

predsednik Sindikata državnih organov Slovenije