Vzgojitelji v vrtcih bodo odslej imeli na voljo več pomoči. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je namreč med 102 vlogama, prispelima na javni razpis Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja 2017/2018, izbralo 79 projektov, ki jih bo sofinanciralo do konca leta.

Razpis je bil namenjen iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, starim do vključno 29 let. S pomočjo države se bodo zdaj lahko načrtovano, organizirano in pod strokovnim vodstvom praktično usposabljali in uvajali v delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu, so pojasnili na ministrstvu, kjer so si do konca leta zadali sofinancirati prvo zaposlitev 82 pomočnikom vzgojiteljev, 35 v vzhodni in 47 v zahodni kohezijski regiji.

Nove zaposlitve skupno 240 pomočnikov vzgojiteljev predvidevajo v treh različnih obdobjih. Naslednje se bo začelo januarja in do konca maja naj bi omogočili priložnost 79 mladim, od junija do prihodnjega oktobra pa bo delo prav tako dobilo 79 pomočnikov vzgojiteljev. slo

Pomočniki vzgojitelja začetniki, vključeni v ta ukrep zaposlovanja, bodo pridobili izkušnje, obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. S tem bodo lahko pristopili k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bodo z istim zavodom sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.