IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS s partnerji objavljajo nov razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovornost horus. Z njim želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Razpis je odprt do 19. oktobra, po ocenjevanju v dveh krogih bodo nagrade in priznanja horus 2017 podelili v začetku decembra. V osmih letih podeljevanja se je na razpis za nagrado in priznanja horus prijavilo 90 podjetij in zavodov, podeljenih je bilo 55 posebnih priznanj in sedem priznanj v kategoriji press in projekt.

»S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, podjetjem pomagamo analizirati stanje družbene odgovornosti in pripraviti strategijo na tem področju, ki je odlična osnova za pripravo letnega poročila o nefinančnih vidikih poslovanja podjetja. To je z letom 2017 za velika podjetja in organizacije postalo obvezno. Prijavitelji za strateško nagrado horus pridobijo še brezplačno svetovanje, posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja. Pridobijo več objav o njihovi organizaciji v medijih in povečan ugled pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji,« je naštela mag. Anita Hrast, direktorica IRDO.

Prijavitelji imajo tudi možnost, da se udeležijo seminarja Horus 2017, ki ga bodo izvedli 20. septembra. jpš

Na njem bodo spoznali vse bistveno o uveljavljanju družbene odgovornosti v njihovem poslovnem okolju. Organizatorji vsako leto poskrbijo tudi za novosti pri izboru. Letos sodelujejo pri razvoju nagrade horus junior, ki jo bodo objavili še pred jesenjo, namenjena pa je mladim med 15. in 29. letom starosti. IRDO sodeluje z nekaterimi finalisti in prejemniki horusa pri razvoju projekta Model M Slovenije ter razvoju evropske kampanje Pakt za mlade v Sloveniji. Kdo je priznanje prejel lansko leto? Nagrado horus 2016 za strateško celovitost pravne osebe je v kategoriji zavodi in druge organizacije prejel AJPES – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, v kategoriji mikro podjetja IDentiks kartični sistemi, v kategoriji majhna podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota, v kategoriji srednje velika podjetja pa Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve. Priznanje PRESS je lani prejelo Javno podjetje Komunala Brežice, priznanje za projekt v kategoriji mikro podjetja podjetje Contall, v kategoriji velika podjetja pa Lidl Slovenija. Za posebno priznanje se je na predlog javnosti in soorganizatorjev projekta potegovalo več kandidatov v več podkategorijah. Posebna priznanja v kategoriji splošno so tako prejeli: Jurček Nowakk, dr. Danica Purg in dr. Tanja Bagar. John Doma, slovenski izseljenec iz Kanade, je prejel nagrado v kategoriji podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oziroma po svetu. Platinasto nagrado horus je prejel ddr. Matjaž Mulej.