V ponedeljek se je začel tradicionalni julijski Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga je na slovesnosti ob večernem odprtju glasbeno popestril nastop Janija Kovačiča. Dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani oziroma njegov Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, je letos privabil 112 udeležencev iz 24 držav, denimo iz Rusije, Avstrije, Argentine in celo Kitajske.

Znanstveno o ljubezni

Vsakoletni seminar je namenjen tujim slovenistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Ob nekaterih začetnikih slovenščina večini ni tuja, pred prihodom v Ljubljano jo – kot smo opazili tudi v pogovoru z njimi – razmeroma dobro obvladajo, saj jo lahko študirajo na okoli petdesetih univerzah po vsem svetu. A lektorske vaje in vaje iz fonetike, konverzacijski tečaji in predavanja s področja slovenskega jezikoslovja, literature, humanistike in drugih ved so ključni za izpopolnjevanje njihovega znanja.

Kot je na ponedeljkovem odprtju povedala predsednica seminarja Alojzija Zupan Sosič, se program seminarja letos osredinja na tematiko ljubezni v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zupan-Sosičevi, ki je magistrirala na temo ljubezni in erotike v sodobni slovenski poeziji, se je namreč že v študijskih letih zdelo nenavadno, da beremo književnost, v kateri je ogromno različnih ljubezni, a ravno o ljubezni ni veliko znanstvenih razprav. »Vesela sem, da se je danes stanje spremenilo, saj je mnogo več znanstvenega zanimanja za to temo, in to ne le med ženskami, v kognitivni znanosti in teoriji pripovedi je trenutno pomembna tema preučevanje empatije,« meni profesorica, ki je prepričana, da je mišljenje, da bi se morale z ljubeznijo ukvarjati le ženske, zastarel stereotip.

Sklanjanje na izletu

Sicer se udeleženci seminarja ne bodo le sklanjali nad knjige, ampak bodo samostalnike sklanjali tudi med umetnostnozgodovinskim ogledom Ljubljane, ekskurzijo na Kras ali med pohodom na Šmarno goro. Mnogi se veselijo jutrišnjega ogleda gledališke predstave Rokova modrina in ponedeljkovega obiska Kinodvora, kjer bodo razumevanje slovenščine vadili tudi ob slovenskem filmu Utrip ljubezni.

Knjižni molji bodo prišli na svoj račun v literarnem večeru s pesnikom Branetom Mozetičem, v Mestni galeriji Ljubljana pa bodo v sklopu Grafičnega bienala ujeli razstavo Ištvana Išta Huzjana. Naučeno znanje jezika bodo tik pred odhodom domov dokazovali na glasbenem večeru s karaokami.