Iris Kociper Haas je pred leti stopila iz anonimnosti, ko je vodila Javni gospodarski zavod (JGZ) Brdo, kamor jo je imenovala vlada Janeza Janše. Čeprav je javno večkrat poudarila, da ni političen kader, je na Brdu zdržala malo časa. Zaradi hudih sporov znotraj zavoda, očitkov o trpinčenju na delovnem mestu in nepravilnostih pri poslovanju je leta 2014 odstopila. Pozneje se je izkazalo, da je nepravilno odpustila eno od zaposlenih, ki pa ji sodno nadlegovanja oziroma trpinčenja na delovnem mestu ni dokazala. JGZ Brdo je bivši uslužbenki plačal odškodnino, bivša direktorica pa je najela gostišče na Vrhniki.

Le malokdo pa je vedel, da je Mariborčanka med tem postala tudi poslovno povezana s Savo Turizmom na Bledu, ki sodi v Poslovno skupino Sava. Od tam so nam sporočili, da je od letošnjega aprila »zadolžena za razvoj produktov v hotelu Golf na Bledu«.

Nevzdržno obnašanje

Medtem pa smo od zaposlenih v podjetju prejeli anonimno pismo, ki opozarja na obnašanje in odnos Iris Kociper Haas do podrejenih v hotelu, kjer deluje. Na njen način dela in na nevzdržne razmere so opozorili tudi direktorico Mojco Krašovec, ki na navedbe iz pisma ni želela odgovoriti, jih je pa poznala. Iz Save so nam sporočili, da so se pogovorili tako s Kociper-Haasovo kot Krašovčevo in »ugotovili, da navedbe iz anonimnega pisma ne držijo«. Seveda smo o vsem povprašali tudi Iris Kociper Haas, ki ima sicer zasebno podjetje Eventisi, ki posluje tudi z javnim sektorjem.

»Moji odnosi z zaposlenimi so odlični. Najeli so me za prenovo vsebin in produktov hotela Golf, ker bo prenova pomenila velike možnosti za hotel in Savo Turizem,« nam je pojasnila podjetnica, ki tudi poudarja, da gre za povsem splošne obtožbe brez slehernih dokazov.

Ker pa se v omenjenem pismu najdejo tudi podatki o njenih osebnih zvezah, nam je zatrdila, da se bo na tako vtikanje v njeno zasebno življenje ustrezno odzvala in »pravno ukrepala proti vsem vpletenim, tudi vam, če bo treba«. V telefonskem pogovoru je še izrazila možnost, da vse te obtožbe in gonja proti njej izvirajo še iz časov, ko je vodila državni JGZ Brdo. Zaposleni pa so v sicer anonimnem pismu zapisali, da od vodstva Save Turizma pričakujejo, da Iris Kociper Haas umaknejo in jim omogočijo poštene pogoje za delo, kot so jih imeli pred njenim prihodom.