Zdravje vsaj 35 milijonov ljudi po svetu, ki so redni uporabniki prepovedanih substanc in opioidnih zdravil, je ogroženo. Pravi škandal pa je, da je bilo leta 2015 v ZDA kar 16.000 smrti zaradi zastrupitve s predpisanimi opioidnimi zdravili. O vsem tem piše v letnem poročilu Urada Združenih narodov za droge in kriminal.

V svetu 190.000 mrtvih

Avtorji poročila ocenjujejo, da je predlani 250 milijonov ljudi, kar je 5 odstotkov vseh odraslih oseb, vsaj enkrat zaužilo prepovedano mamilo. Vsaj 30 milijonov ljudi je odvisnikov, ki bi se morali zdraviti, 35 milijonov ljudi pa je v letu 2015 vsaj enkrat uporabilo prepovedan opioid, kar je kar dva milijona več kot leta 2014. Narašča tudi uporaba sintetičnih drog. Vsega skupaj naj bi predlani zaradi zastrupitve z mamili umrlo 190.000 ljudi, pri čemer so vzrok smrti največkrat opioidi. Vse te številke so v resnici najbrž še veliko večje, ker številnim državam ni uspelo zbrati podatkov.

Kot je za Dnevnik povedal Milan Krek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), se je v Sloveniji število umrlih na leto zaradi neposredne zastrupitve z drogami od leta 2006 do leta 2011 postopno zmanjšalo s 45 na 24, nato je spet začelo malce rasti in je lani doseglo številko 30. V treh četrtinah gre za uporabnike heroina, nekaj je tudi zastrupitev s kokainom in opioidnimi zdravili.

Dr. Krek poudarja, da so na Nizozemskem število smrti zaradi mamil radikalno zmanjšali z aktivnimi programi, kot so varne sobe, heroin na recept in uporaba naloksona kot antidota na terenu. Žal pri nas za te racionalne ukrepe še ni posluha. Je pa pri nas v številne programe, ki jih sofinancira vlada, vključenih več kot 10.000 uporabnikov drog.

Ogroženo zdravje uporabnikov drog

Uporabniki opioidov se soočajo z veliko težavami, od infekcijskih bolezni do prezgodnje smrti in stigmatizacije, ki jih vodi v uboštvo. Tako ima danes po poročilu Urada ZN za droge in kriminal 1,6 milijona uporabnikov drog, ki si jih injicira, virus HIV, 6 milijonov pa hepatitis C. Odvisniki imajo pogosto tudi tuberkulozo. Dr. Krek pravi: »Po naših raziskavah je prezgodnja umrljivost pri zdravljenih uporabnikih trikrat višja kot pri njihovih zdravih vrstnikih. Pri nezdravljenih osebah odvisnih od drog je smrtnost po tujih raziskavah tudi za sedemkrat višja. Alkoholna jetrna ciroza je najpogostejša bolezen, zaradi katere umirajo zdravljeni uporabniki drog, pri čemer je povprečna starost umrlih 47,8 leta. Na drugem mestu so bolezni srca in ožilja, pri čemer je povprečna starost umrlih 40,4 leta. Sledita hepatitis C in aids.« Dr. Krek opozarja, da so številne smrti povezane tudi z uporabo konoplje, »čeprav je v javnosti razširjeno prepričanje, da zaradi konoplje ni mogoče umreti«. Ta droga je smrtno nevarna predvsem zaradi nevarnosti prometni nesreč, če ljudje vozijo pod vplivom.

Vse večja uporaba konoplje

Konopljo, ki ni opioid, je kadar koli v življenju že uporabljalo 223.000 ali 15,8 odstotka Slovencev, starih od 15 do 64 let. »Za konopljo smo leta 2012 v anketi ugotovili, da jo je kadar koli uživalo 27,7 odstotka mladih v starosti od 15 do 24 let, zadnje leto 4,4 odstotka in zadnjih 30 dni 2,3 odstotka. Po podatkih ESPAD, ki so iz leta 2015, je konopljo v zadnjem letu uporabljalo 21 odstotkov mladih Slovencev v starosti od 15 do 16 let in 12 odstotkov v zadnjem mesecu dni. Zato ocenjujemo, da je danes uporaba konoplje pogostejša kot leta 2012.

Raziskave med mladostniki tudi kažejo, da je vse manj ljudi, ki menijo, da je konoplja škodljiva, obenem je dostopnost do konoplje lažja kot leta 2012. Tuje raziskave pa kažejo, da vsaj 10 odstotkov odraslih, ki uporablja konopljo, razvije odvisnost od nje. Pri tistih, ki jo začnejo uporabljati že v mladosti, se odvisnost razvije tudi pri 40 odstotkih primerov.«

Pomemben je tudi podatek, da je bilo leta 2010 zaradi zastrupitve s konopljo v ljubljanskem UKC (ki pokriva samo del Slovenije) sprejetih 6 ljudi, leta 2015 pa že 64. Pri heroinu se je to število povečalo s 35 na 44, pri kokainu pa z 12 na 45. V letu 2010 so v UKC našteli 61 zastrupitev z drogami, leta 2015 pa že 193.