»Sodelovanje v izboru Gazela ima veliko pozitivnega. Spoznaš zgodbe podjetnikov, ki so optimistični, ki napredujejo in so ambiciozni. To te povleče zraven. Tudi zato, ker se želiš učiti od njih. Sam sem zagovornik tega, da naj se posameznik vedno druži z boljšimi od sebe, da se lahko od njih uči in postaja tudi sam boljši,« o izboru Gazela, ki se začne sredi septembra z izborom gazele Gorenjske, razmišlja Bogomir Strašek, predsednik sveta Gazele, ki je na tem mestu nasledil Matjaža Čadeža, dolgoletnega predsednika upravnega odbora Halcoma, ki je bil zlata gazela 2003.

»Prepričan sem, da si vsakdo želi pohvale za prepoznano dobro delo, saj to pomeni tudi neke vrste obliž na rane, ki ti jih povzroča vsakodnevni stres.« Se je pa treba zavedati, poudarja direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2011, da pojaviti se v takem projektu pomeni tudi izpostaviti se. »A tudi ko hočeš posel, če hočeš rasti in dosegati napredek, pomeni, da se moraš izpostaviti. Izpostaviti se pa pomeni prevzeti odgovornost. Ko pa prevzameš odgovornost za svoje delo, za svoje sodelavce, za obljube, je to tudi veliko breme. In nekateri podjetniki po vsej verjetnosti ne želijo prevzeti nase še tega bremena. Kar je verjetno razumljivo, saj je v Sloveniji odnos do podjetništva še vedno zelo slab,« je prepričan Strašek. »Vse tveganje je v celoti na podjetnikovo strani. Številne ovire dušijo gospodarstvo. Da bi podjetje preživelo, išče različne rešitve. In v tem primeru se podjetniki zagotovo nočejo še dodatno izpostavljati v javnosti.«

Vprašati pa se moramo tudi, zakaj je v Sloveniji še vedno premalo podjetij, ki bi imela ambiciozne razvojne načrte in ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, poudarja Strašek. »Sam sodelujem v interesnih združenjih, ker sem prepričan, da se s pravim delom to da doseči, in ker želim svoje kolege na tej poti opogumiti. Kolegi, ki pošteno delamo, se moramo ceniti med seboj in si pomagati. Je pa za uspešno vodenje globalnega podjetja potrebnega veliko znanja, česar se morebiti tudi premalo zavedamo.«

Pomen sodelovanja podjetij v izboru Gazela je komentiral tudi Jože Drenovec, direktor Šolskega centra Kranj, ki bo letos kot prvi gostil regijski izbor gazele. Izbor gazele Gorenjske, ki je v ŠC Kranj potekal že lani, je po direktorjevem mnenju prispeval k boljši prepoznavnosti centra v okolju. »Dobrih plati sodelovanja podjetja s šolo je veliko, ključnega pomena pa je, da si podjetje med mladimi gradi pozitivno podobo in tako veča zanimanje mladih za zaposlitev. Sicer pa so talenti resnično družbena odgovornost. Stičišče vseh dejavnosti, povezanih z razvojem in spodbujanjem talentov, bi moralo biti v šolah, v proces pa vpeti vsi deležniki, od države do lokalnih skupnosti, podjetij in šol. Smo pa za talente v preteklosti vsi naredili premalo. Šole imajo premalo denarja za vzpostavitev sodobnih, ustvarjalnih, nekonvencionalnih visokotehnoloških učnih okolij. Država bi morala pomagati, svojo priložnost pa bi v tem morala prepoznati tudi inventivna in razvojno naravnana podjetja z neposrednim povezovanjem s šolami.«

Prvič se je v lanskem letu med gazelami pojavilo šentjernejsko podjetje Iskra PIO. Andraž Rumpret, direktor, je prepričan, da je izpostavitev podjetja v sklopu izbora Gazela koristno z vidika prepoznavnosti tako v lokalni kot širši javnosti. »Včasih smo se držali bolj v ozadju, a zdaj je zanimanje ljudi za delo pri nas občutno večje. Pa tudi kupci in dobavitelji so veseli, da so dobili dodatno potrditev, da smo res zanesljiv partner, saj je metodologija izbora Gazela taka, da res izbere trajnostno rastoča podjetja,« razmišlja Rumpret in zatrjuje, da jim večja izpostavljenost na vrata podjetja ni pripeljala več inšpektorjev.

»Sicer pa ves čas tesno sodelujemo z lokalno skupnostjo in mladimi, jih štipendiramo in jim zagotavljamo počitniško prakso, saj želimo, da vedo za nas in v nas vidijo priložnost za uspešno kariero. Tako tlakujemo pot za našo nadaljnjo rast, skrbimo za enakomernejši razvoj Slovenije in tudi za to, da mlade zadržimo doma.«

Za sodelovanje v izboru Gazela se je leta 2013 odločil tudi Radko Luzar, ustanovitelj in direktor L-tek Elektronike in neprofesionalni župan Šentjerneja, kjer imajo veliko dobrih globalnih podjetij. »To je med drugim izjemnega pomena za sodelavce in vzdušje v podjetju, uvrstitev med najboljša podjetja cenijo tudi partnerji. Lahko pa se podjetju zgodi, da ga dobavitelji in kupci začnejo stiskati pri cenah. Mi smo imeli na primer tedaj več obiskov inšpektorjev kot običajno,« je na drugo plat posledic sodelovanja opozoril Luzar, ki se je odločil, da k razvoju kraja doprinese ne le kot podjetnik, pač pa tudi kot župan. Tudi Luzar meni, da je treba gazele izpostavljati kot dobre zgodbe, saj ima podjetništvo v Sloveniji še vedno negativen predznak. »Podpiramo FLL in odpiramo vrata otrokom, da spoznajo različne poklice in da se tudi sami začnejo čim prej podjetno vesti.« Ob tem je jezen na aktualno politiko. »Državo vodijo politično postavljeni ljudje, ki niso kos izzivom, sposobni pa nimajo želje in volje, da bi se pokazali in kaj premaknili. Zato stagniramo.«