Medtem pa v Združenem kraljestvu najvišja raven inflacije v zadnjih štirih letih (2,9-odstotna majska inflacija na letni ravni) načenja britanskega potrošnika (zasebna potrošnja se je maja skrčila za 0,8 odstotka). Tako so bili angleški centralni bankirji pred dilemo: ali dvigniti ključno obrestno mero z namenom zajezitve inflacije, a s tem tvegati negativen vpliv na gospodarstvo, ali ohraniti ključno obrestno mero nespremenjeno. Na srečanju centralnih bankirjev pretekli teden so ključno obrestno mero sicer ohranili nespremenjeno, a pri tem ne čudi, da je skoraj polovica predstavnikov angleške centralne banke glasovala za dvig. Omeniti velja še Grčijo, ki so ji posojilodajalke v preteklem tednu odobrile nov paket pomoči v višini 8,5 milijarde evrov. Grčiji si za zdaj ni uspelo izpogajati delnega odpisa dolga, čeprav izjave predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada, ki so sodelovanje pri pomoči pogojevali prav s potrebnimi delnimi odpisi, kažejo, da to postaja čedalje bolj verjetno. Pogajanja o odpisu naj bi se nadaljevala čez leto dni.

Medtem pa še naprej ni videti konca ekspanzivne denarne politike japonske centralne banke (BoJ). Pretekli teden je BoJ pričakovano ohranil nespremenjeno denarno politiko. Ciljna zahtevana donosnost desetletne japonske državne obveznice ostaja 0,0 odstotka, BoJ pa bo še naprej odkupoval za 80.000 milijard jenov japonskih državnih obveznic na leto. Kljub dolgotrajnosti zelo ohlapne denarne politike napovedi japonske gospodarske rasti ostajajo skromne, inflacija pa pojemajoča.

Med razvijajočimi se trgi velja izpostaviti Kitajsko, kjer je industrijska proizvodnja maja porasla za 6,5 odstotka glede na lanski maj, maloprodaja pa se je zvišala za 10,7 odstotka. Nasprotno so investicije v osnovna sredstva dosegle nižjo rast od pričakovane, kar kaže na uspešnost partijskih ukrepov, s katerimi poskuša Kitajska omejiti špekulacije na nepremičninskem trgu. Ob trenutnem trendu bo Kitajska zelo verjetno dosegla zastavljeno 6,5-odstotno gospodarsko rast v letošnjem letu. Tudi Mednarodni denarni sklad je v preteklem tednu dvignil napoved letošnje kitajske gospodarske rasti s 6,6 odstotka na 6,7 odstotka. Kljub dobrim kitajskim objavam pa so delniški trgi v razvoju v povprečju dosegli negativne tedenske donosnosti, deloma je razlog ravno v manj ohlapni denarni politiki Feda.