V času športnih prireditev oz. uro pred tem bo v športnih kompleksih dovoljeno prodajati oz. točiti alkoholne pijače z manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, in sicer le v odprti papirnati, plastični oz. pločevinasti embalaži za enkratno uporabo.

Organizator prireditve pa lahko vseeno odloči, da ne bo točil alkohola, če bo šlo za javno športno prireditev s srednjo ali visoko stopnjo tveganja. Če bo šlo za javno športno prireditev z visoko stopnjo tveganja, za katero mora organizator pridobiti dovoljenje, pa lahko pristojni organ kot dodatni ukrep organizatorju določi prepoved prodaje alkohola. Pristojni organ lahko določi prepoved točenja alkohola na prireditvi, na kateri policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red oz. ko so izpolnjeni pogoji za pomoč policije pri vzdrževanju javnega reda in miru.