Odvisno od izpolnjevanja pogojev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS) in pravilnika o občinskih subvencijah bo večina občanov plačevala še manj. Januarja letos je denimo povprečna cena znašala 5,09 evra oziroma manj kot 30 odstotkov dejanske cene. Pomoč na domu je takrat imelo 42 občanov. Z odločbo ZUJPS jih je osem plačevalo le 3,6 odstotka polne cene, in to ne glede na to, ali so pomoč imeli ob delovnih dneh ali nedeljah in praznikih. Cene so poleg socialnega položaja uporabnika povezane tudi s številom ur, ki jih uporabniki imajo na voljo. Če uporabnik dobi do 20 ur pomoči mesečno, občina krije 60 odstotkov cene, za 30 ur pa denimo 55 odstotkov polne cene. Kot so še povedali na domžalskem občinskem oddelku za družbene dejavnosti, se cene pomoči na domu od občine do občine močno razlikujejo, domžalske so med nižjimi. Podražitev bo proračun dodatno obremenila za 9000 evrov, ki so v proračunu že zagotovljeni.