Na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zahodno od Parmove ulice je Mestna občina Ljubljana novembra lani od tamkajšnjih stanovalcev dobila jasno sporočilo, da so zelo kritični do načrtovane pozidave. Občani so se celo organizirali v civilno pobudo in občini posredovali svoje pripombe.

Odziv občanov, kot kaže, ni naletel na gluha ušesa občinskih načrtovalcev. Na oddelku za urejanje prostora so v odgovoru mestnemu svetniku SDS Anžetu Logarju sporočili, da občinski podrobni prostorski načrt za Parmovo ulico popravljajo tako, da bodo zmanjšali in znižali načrtovane objekte. Za koliko nameravajo na občini znižati stavbe in katere bodo nižje, na občinskem oddelku niso povedali, ker »s podrobnejšimi informacijami še ne razpolagamo. Sprememba dopolnjenega osnutka je še v pripravi.«

Velja spomniti, da dopolnjeni osnutek trenutno na območju zahodno od Parmove ulice predvideva gradnjo 18 objektov, med katerimi bi dva lahko bila visoka kar 52,5 metra, drugi pa bi bili lahko visoki od 12 do 31,5 metra. Za občane sporni osnutek prostorskega načrta dovoljuje gradnjo do 550 stanovanj oziroma poslovne prostore. Stanovalci so lani opozorili, da bi tako obsežna gradnja pomenila dodaten promet, ki pa je na širšem območju Parmove ulice že zdaj problematičen. Parmova ulica je namreč edina dovozna cesta za to območje, ki mu boljšo prometno povezanost preprečujejo predvsem bližnji železniški tiri.

Prometna študija bo vključevala širše območje

Občane, ki so se udeležili lanske javne razprave, je takrat presenetilo tudi to, da je bil osnutek prostorskega načrta pripravljen na podlagi prometne študije iz leta 2008. Na oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da bo družba PNZ prometno študijo popravila, »ko bo izdelan popravljen predlog in s tem podani izhodiščni podatki z vidika obremenjenosti območja«. Ob tem so dodali, da bo novelirana prometna študija vključevala širše območje, ki je relevantno za ureditev Parmove ulice in križišč.

Mestni svetniki bodo po oceni oddelka za urejanje prostora spremenjeni zazidalni predlog obravnavali v drugi polovici leta. Na občini predvidevajo, da bodo svetnikom na mize dali predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta in bodo tako nadaljevali že začeti postopek. Če bodo »spremembe bistvene, pa bo treba izdelati dopolnjeni osnutek«, so poudarili na oddelku za urejanje prostora. V tem primeru bi občina morala ponovno javno razgrniti na mestnem svetu potrjeni osnutek.

V odgovoru Logarju je mestni oddelek za urejanje prostora napovedal tudi sestanek s prebivalci širšega območja ob Parmovi ulici. Na občini ocenjujejo, da bodo sestanek sklicali predvidoma junija. »Sestanek je namenjen predstavitvi novih predlogov ter pridobitvi pripomb in predlogov občanov,« so pojasnili na občini.