Evropska komisija bo 184 malim in srednje velikim podjetjem iz 28 držav članic EU namenila 8,9 milijona evrov podpore. Vsako podjetje bo prek Instrumenta za mala in srednje velika podjetja prejelo 50.000 evrov podpore za izvedbo študij izvedljivosti za nove izdelke. Podjetja ob tem lahko zaprosijo tudi za tri dni poslovnega usposabljanja.

Večina projektov bo izvedenih na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, sledita področji nizkoogljičnih energijskih sistemov in prometa. Med prejemniki je tudi slovensko podjetje Doctrina, ki razvija spletno platformo za lažji prenos znanja med farmacevtskimi družbami in lekarnami. 

»Zelo smo veseli, da je evropska komisija prepoznala kakovost naše platforme in vložila v nadaljnji razvoj Doctrine. Naš kratkoročni načrt je vključiti nove funkcije in optimizirati platformo. Obenem si želimo povečati tudi število uporabnikov, tako lekarniških delavcev kot farmacevtskih podjetij,« je ob novici, da so med prejemniki sredstev, dejal soustanovitelj podjetja Tomaž Erjavec. Njihov cilj je, da bi Doctrina štela več kot 650.000 uporabnikov in več kot 230.000 lekarn. Naj ob tem spomnimo, da je Doctrina v začetku leta pridobila naložbo v višini 1,02 milijona evrov. Podjetje poleg Slovenije posluje še na Hrvaškem, Poljskem, v Romuniji in Rusiji, sveži kapital pa jim bo omogočil še intenzivnejšo rast, ki so jo lani že podvojili.

Podjetje, ki je staro tri leta, intenzivno raste. Prvo leto so ustvarili 126.000 evrov prihodkov, leto pozneje 336.000 evrov, lani pa so to rast še podvojili. Na začetku sta bila tim le ustanovitelja, danes pa podjetje šteje 20 sodelavcev, v ljubljanski pisarni in v tujini.

Instrument za mala in srednje velika podjetja sicer deluje v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 kot stalni odprti razpis, pri čemer so določeni štirje roki na leto. Naslednji je 3. maj. slo