»Naj referendum odloči, ali želimo pozidati Fieso,« pravi Davorin Petaros, predstavnik piranske civilne iniciative. Piranski občini, ki je februarja sprejela občinski podrobni prostorski načrt za območje Fiese, iniciativa očita, da je s tem dokumentom omogočila gradnjo predimenzioniranih objektov. Zmagovalec v tem postopku pa naj bi bilo predvsem podjetje Factor projekt (nekdaj družba Factor banke, danes pa je pripojena slabi banki). Podjetje bi po novem prostorskem načrtu lahko na območju Fiese zgradilo večje turistične objekte oziroma zaradi tega zemljišče dražje prodalo naprej neznanemu kupcu. Piranski župan Peter Bossman vse obtožbe civilne iniciative zanika, slednja pa že zbira podpise za referendum, s katerim bo poskušala ovreči sprejeti prostorski načrt. Do ponedeljka zvečer so zbrali 250 podpisov.

Župan: Referendum ne bo preprečil gradenj

»Nikakor ne drži, da so svetniki prižgali zeleno luč za pozidavo Fiese,« se je na očitke civilne iniciative odzval župan Bossman. »Referendum ne bo niti ustavil niti preprečil gradenj v Fiesi, le več jih bo in bistveno večje bodo, kot je to določila občina z novim odlokom,« posledice morebitne razveljavitve dokumenta in vnovične veljavnosti starega zazidalnega načrta pojasnjuje Bossman. Zatrjuje namreč, da je prejšnji zazidalni načrt omogočal gradnjo stanovanj v skupni tlorisni površini 11.575 kvadratnih metrov, novi pa jih dovoljuje le 7435,25 kvadratnega metra. Namesto 57 stanovanjskih enot je tako zdaj dovoljena gradnja 25 stanovanj.

Župan zatrjuje, da je bila to največja možna omejitev gradnje v Fiesi, ne da bi se občina izpostavila nevarnostim odškodninskih tožb investitorjev, ki so že pridobili gradbena dovoljenja na podlagi prejšnjih prostorskih pogojev. »Ne želim ugibati, ali je občinski podrobni prostorski načrt Fiese postal zgolj poligon za politično obračunavanje posameznih občanov, ki še vedno ne morejo preboleti volilnega poraza, ali gre za premišljeno akcijo nepremičninskega lobija, ki ne skriva apetitov po čim višjem številu kvadratnih metrov za prodajo na donosnem trgu,« še dodaja župan.

Civilna iniciativa: To je farsa

A Petaros svari, da je to le farsa. »Pozidava v celi občini se divje nadaljuje. Gradijo se vikendi in apartmaji, od česar domačini nimamo nič, prav tako to ni v skladu s strategijo občine Piran. V tokratnem primeru gre za območje, ki mu lahko rečemo pljuča Pirana, za zeleno oazo, kamor se prihajajo ljudje spočit,« pravi v imenu civilne iniciative, ki se bori proti novim apartmajskim naseljem.

Prepričan je, da novega prostorskega načrta ni po naključju financiral Factor projekt, ki ima v Fiesi zemljišča z gradbenimi dovoljenji in kateremu zdaj nov prostorski načrt omogoča gradnjo bistveno večjih objektov kakor predhodni zazidalni načrt iz leta 2004. Iz objektov s 130 kvadratnimi metri tlorisne površine so zdaj nastali tudi takšni s 555 kvadratnimi metri tlorisne površine. »Problem je tudi dostopna cesta, ki je preozka in ne bi prenesla takšnih obremenitev,« pojasnjuje Petaros in svari, da bo občina ves komunalni prispevek za gradnjo teh stavb porabila izključno za ureditev dostopa do njih, medtem ko ji bo za komunalno ureditev že tako slabe kanalizacije v kraju zmanjkalo.

V civilni iniciativi zanikajo tudi županove navedbe, da so število objektov znižali na najnižjo možno število. Na zemljiščih so namreč dopustili tudi objekte, ki še nimajo pridobljenega gradbenega dovoljenja.