Novomeška gazela Adria Mobil se je z nedavno prejetim priznanjem PRSPO za leto 2016, ki ga podeljujejo na podlagi meril in metodologije EFQM (European Foundation for Quality Management) nagrade za odličnost iz Bruslja, postavila ob bok gazelama Lotrič Meroslovje in TPV ter podjetju Odelo Slovenija, ki so že prejeli najvišje slovensko priznanje za poslovno odličnost. S tem je dolenjsko-posavska gazela in bronasta gazela 2002 potrdila pred leti v proizvodnjo vpeljana načela vrhunske proizvodne prakse World Class Manufacturing.

Preizkusili sami sebe

»World Class Manufacturing nam prinaša urejenost in kakovost proizvodnega procesa ter možnosti hitrega odzivanja na potrebe trga – slednje je za nas še toliko pomembneje, saj želimo (p)ostati med blagovnimi znamkami, ki v evropskem prostoru ustvarjamo in narekujemo tržne trende. Adrio Mobil danes odlikujejo timsko delo, visoka stopnja znanja in inovativnosti, odličen dizajn in s tem skladen način razmišljanja, če naštejem le nekaj elementov. Odločitev za uporabo modela poslovne odličnosti po modelu EFQM zato niti ni bila tako težka, predvsem pa nas je vodila želja, da preizkusimo sami sebe po nekoliko drugačni metodologiji in ugotovimo, kje smo in kaj moramo storiti, da bomo še boljši. Želimo biti najboljši ponudnik vozil za prosti čas v Evropi in hkrati postati tisti, ki ga je vredno zasledovati,« je poudarila Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobila.

Danes je Adria Mobil eden od treh največjih proizvajalcev vozil za prosti čas v Evropi, ki letno izdela in proda več kot 13.000 počitniških prikolic in avtodomov ter ustvari več kot 350 milijonov evrov prometa. Od leta 2014 podjetje, ki izvozi 99 odstotkov proizvodnje na trge Evrope, Azije in Avstralije, prihodke vztrajno dviguje. Nekajodstotno rast pričakujejo tudi letos.

Strategija za danes in jutri

»Priti do te točke in se na njej tudi obdržati pomeni, da se v podjetju zelo zavedamo tako pomena pravega voditeljstva, pomena strategije za danes in jutri ter jasno zastavljenih ciljev. Adrio in adriaše odlikuje skrb za dolgoročno rast, razvoj in stabilnost podjetja ter njegovih posameznikov. Zavedamo se, da so spremembe edina stalnica razvoja posameznika in podjetja, zato smo tudi odprti za nove ideje in izzive. Vse to so tudi lastnosti modela odličnosti EFQM in zato smo se odločili zanj. Priznanje neposredno ne pospešuje prodaje, zagotovo pa povečuje prepoznavnost in ugled podjetja, blagovne znamke ter zaposlenih.« je poudarila Goletova.

O poslovnih rezultatih za lansko leto v Adrii Mobilu ne govorijo do javne objave letnega poročila, kot nalaga veljavna zakonodaja na področju trgovanja z vrednostnimi papirji, so pa pojasnili, da je bilo leto znova rekordno in nad pričakovanji. V letu 2017, ko bi že lahko prišli v last francoskega Trigana, načrtujejo rast na vseh ključnih prodajnih trgih. Karavaning in kamping turizem (p)ostajata vse bolj priljubljeni obliki preživljanja prostega časa, trg pa naj bi v prihodnje še rasel, vendar z nižjimi stopnjami rasti, ki bodo odvisne predvsem od pričakovanj glede pozitivnih gospodarskih gibanj v prihodnje, napoveduje menedžment Adria Mobila.

Po mnenju dr. Nenada Saviča, ki je trenutno edini licencirani svetovalec EFQM in od februarja letos ambasador odličnosti EFQM za jugovzhodno Evropo, so podjetja, ki sistematično razvijajo svojo odličnost, po mnogih raziskavah bolj uspešna in inovativna z vseh vidikov poslovanja in posledično bolj konkurenčna. S priznanjem PRSPO pa si podjetje predvsem utrdi spoštovanje.

»Podjetju vsi priznavajo visoko spoštovanje zaradi vztrajanja na zahtevni poti doseganja visoke stopnje odličnosti. Pa tudi zato, ker je ocena delovanja tako celovita, da se deležniki zavedajo, da ne zmorejo vsi dosegati in dokazati odličnosti poslovanja na tako širokem področju delovanja. Treba je dokazati dolgoročno odličnost delovanja in zato takih rezultatov ni mogoče doseči na zahtevo posameznikov, ampak je treba vzpostaviti čvrsto kulturo odličnosti v celotni organizaciji. To pa z drugimi besedami pomeni, da odličnost postane njihova navada, kakor bi rekel Aristotel. In ključno je, da z odličnimi organizacijami vsi radi sodelujejo, saj so uspešne ter znajo spodbuditi tudi druge k uspehu.«

Priprave na ocenjevanje so potekale vse leto. V tem zelo zahtevnem projektu je nastajala tudi Adriina rastoča knjiga odličnosti. »V njej smo popisali vse naše poslovne prakse, vezane na posamezna področja delovanja. Nastal je obširen zapis naših poslovnih procesov skozi zgodovino vse do danes z doseženimi rezultati vred. Ti pričajo o tem, zakaj je danes Adria v samem evropskem vrhu. Kakšno je njeno poslanstvo, vizija in vrednote ter kakšna je etika in ali ta daje pravi zgled. Kako poteka sistem vodenja in ali je ta gibalo ali zaviralec sistema odličnosti, h kateremu smo zavezani. Ob nastajanju naše rastoče knjige se nam je še enkrat več tudi v praksi potrdil rek, da ni najpomembnejši cilj, ki ga moraš doseči, pač pa pot, po kateri greš proti cilju.«