Za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki je ključna značilnost Zlate niti in jo razlikuje od drugih podobnih raziskav, se je tokrat odločilo 87 podjetij (v Zlati niti 2015 jih je sodelovalo 82). Anketne liste je izpolnilo 6856 zaposlenih, njihova povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa je 3,78, kar je nekaj več kot v Zlati niti 2015, ko je znašala 3,73. V dosedanjih desetih izborih Zlata nit je bila povprečna ocena zaposlenih najvišja v Zlati niti 2014, ko je bila 3,81, najnižja pa na prvem izboru, torej v Zlati niti 2007.

Med prijavljenimi že tradicionalno prevladujejo mala podjetja (do 50 zaposlenih), saj jih sodeluje 42, sledijo srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih) s 35 prijavami, medtem ko se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločilo deset velikih podjetij.

Gazele se zavedajo, da njihovi ljudje ustvarjajo rast

Razveseljivo je, da se je tokrat za sodelovanje prvič odločilo kar 20 podjetij, kar pomeni skoraj 23 odstotkov vseh sodelujočih, od tega devet srednje velikih in prav tako devet malih podjetij. Prav tako 20 podjetij drugič meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Pohvaliti je treba pet podjetij, ki svojo rast in zadovoljstvo zaposlenih spremljajo že vseh deset let. To so: BDO revizija in gazele Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in Mimovrste. Najboljša hitro rastoča podjetja se očitno dobro zavedajo, da je dinamika trajnostne rasti odvisna prav od njihovih sodelavcev in da je treba v njihovo strokovno pa tudi osebnostno rast ves čas vlagati. Samo v tokratnem izboru Zlata nit meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo kar 19 gazel.

»Izbori, kot je Zlata nit, zagotovo pripomorejo k večji prepoznavnosti podjetja. Vendar je za nas bistvenega pomena, da smo dobili priznanje od naših zaposlenih, saj to pomeni, da je Sportradar dober delodajalec in da se naši zaposleni v svojem delovnem okolju dobro počutijo,« je poudaril Simon Dudnjik, odgovoren za zaposlene v Sportradarju, gazeli, ki je bila leta 2013 še kot Klika nominirana za gazelo osrednje Slovenije, v Zlati niti 2015 pa prepoznana za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji.

»Sodelovanja v Zlati niti se poskušamo vsako leto lotiti čim bolj celostno. Pomembno za nas je, da vključimo čim več sodelavcev, saj je tako rezultat najbolj realen. Po navadi jih o začetku projekta Zlata nit obvestimo že nekaj tednov pred reševanjem ankete. Zaposlenim v pisarnah posredujemo vprašalnike po elektronski pošti, za proizvodne delavce pa organiziramo kratke sestanke, na katerih anketo rešijo. Hkrati je to priložnost, da jim, še posebno na novo zaposlenim, podrobneje predstavimo projekt in jih spodbudimo, da izrazijo svoje mnenje in predloge za izboljšave,« pojasnjuje Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez, srebrne gazele 2006.

Med gazelami so bile za najboljše zaposlovalce prepoznane Adria Mobil v Zlati niti 2012, Krka, ki je med prijavljenimi podjetji s 4866 zaposlenimi in 700 stalnimi zunanjimi sodelavci največja in ki je bila že v prvi trojici najboljših zaposlovalcev, torej v Zlati niti 2007. Priznanje za najboljšega zaposlovalca pa lahko med pomembne dosežke vpišeta tudi gazeli Lotrič Meroslovje (Zlata nit 2013) in Plastika Skaza (Zlata nit 2014). Xlab, srebrna gazela leta 2010, je prejela priznanje za oblikovanje inovativne organizacijske kulture v Zlati niti 2010.