Na včerajšnjem posvetu v Novem mestu o pomoči, ki jo humanitarne organizacije zagotavljajo Romom, je prisotne šokirala novica, da naj bi neki Rom na območju Črnomlja drugim Romom zaračunaval prehranske pakete ene od humanitarnih organizacij, ki jih je zagotovil sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Na Rdečem križu zatrjujejo, da zagotovo ne gre za njihove pakete, v novomeški karitas pa so nam potrdili, da so v zvezi s tem pred kakšnim mesecem dobili anonimno prijavo.

»Zaradi težav, ki so se pojavljale pri razdeljevanju prehranskih paketov Romom, bile so grožnje in tudi nasilje do naših prostovoljcev, delitev teh paketov v zadnjih letih poteka prek romskih svetnikov. Pri tem mora prejemnik paketa podpisati, da je dobil paket, svetnik pa natančno voditi evidenco. Če nekdo potem paket preproda naprej, pa mi na to nimamo nikakršnega vpliva,« je pojasnil Gregor Vidic, generalni tajnik Škofijske karitas Novo mesto, pod katero spada tudi črnomaljska karitas.

V primeru groženj paketov ne dobijo

Takoj, ko so dobili prijavo, so za pojasnila poklicali črnomaljskega občinskega svetnika Henčka Kosca. »Zagotovil je, da se to ne dogaja. Romski svetnik je natančno seznanjen s pogoji razdeljevanja, med katerimi tudi jasno piše, da prehranski paketi niso naprodaj. Ker pa je šlo za anonimno prijavo, bomo zelo težko raziskali, kdo, kdaj in kje je pakete preprodajal,« pravi Vidic, zato je nemogoče z gotovostjo trditi, za čigave pakete gre. »Ob tem pa seveda ne moremo stoodstotno izključiti možnosti, da gre za naše pakete.«

Na območju Bele krajine je po Vidičevih podatkih okoli 600 Romov, ki prejemajo pakete evropske pomoči. Romski svetniki jih Romom razdelijo trikrat na leto. »Merila za prejemnike pomoči natančno določa ministrstvo za delo, tako jih razdelimo brezposelnim ali tistim, ki so zaposleni, pa so že dlje časa brez plače, pa tudi prejemnikom denarne socialne pomoči. Meril se striktno držimo. V primeru groženj ali nasilja pomoč tej osebi do nadaljnjega ustavimo. Nismo pa obveščevalna agencija, da bomo vohljali naokoli, kakšen avto ali hišo ima kdo,« pravi Vidic in dodaja, da se je že večkrat izkazalo, da gre pri pritožbah ali anonimnih prijavah zgolj za nagajanje predvsem tistih, ki jim je bila pomoč ustavljena.

»Pakete dobijo tudi družine, ki do njih niso upravičene«

»Obsojamo vsak tak primer zlorabe. Vsaka humanitarna pomoč, sploh ko ljudje darujejo iz svojega žepa, mora priti v prave roke,« pravi Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, ki zajema tudi Črnomelj. Kot dodaja, veliko Romov živi v revščini, po drugi strani pa je »kar nekaj romskih družin, ki do paketov ali drugih oblik humanitarne pomoči niso upravičene, pa vendar jo prejemajo od različnih humanitarnih organizacij. Pomoč bi morala priti v roke Romom, ki so starejši od 40 let, bolnim in tistim, ki so res potrebni pomoči, ne pa mladim družinam, ki že dobivajo denarno socialno pomoč.« Kot poudarja, se zveza s takimi primeri ne more ukvarjati, saj za to ni pristojna. »Mi nismo organi pregona,« dodaja.

Po besedah generalne sekretarke Rdečega križa Slovenije Renate Brunskole v njihovi organizaciji nikjer na območju države nikoli niso zaznali, da bi prihajalo do tovrstne zlorabe humanitarne pomoči. »V Rdečem križu zagotovo česa takega ne bomo dopustili. Če bi kaj takega ugotovili, bi takoj sprožili postopke pri pristojnih inšpekcijskih službah. Direktorju urada za narodnosti pa bom vsekakor predlagala, naj zadevo raziščejo in razrešijo, da v prihodnje do tovrstnih primerov ne bi prihajalo,« obljublja Brunskoletova.