Medtem ko so bili v Schnittu Nemci predstavljeni kot agresorji in Srbi kot žrtve, je v Mamini roki obrnjeno. Pretežno avtobiografski roman tematizira zamolčani del polpretekle srbske zgodovine, poboj in pregon podonavskih Nemcev v Vojvodini med letoma 1944 in 1948. Nemci so bili v Vojvodini do druge vojne največja manjšina v nekdanji Jugoslaviji, po vojni pa so jih nasilno izselili in po nareku državnega dekreta, vladnega eksperimenta urbaniziranja ruralnih območij, v njihove hiše naselili domače ruralno prebivalstvo.

Dogajanje je po uvodnem potresu v Perastu, idiličnem kraju v zalivu Boke Kotorske, postavljeno v vojvodinski Vrbas, avtorjev rojstni kraj. Šestnajstletni prvoosebni pripovedovalec se tam naseli s teto Bonjo, mama Anka je zaradi službe odsotna in pogrešana, močno pa je navzoč pokojni in večkrat nasilni oče, katerega obrisi se v sinovih očeh po dolgotrajni negativni sliki proti koncu romana postopoma mehčajo. Ob običajnih adolescentnih iskanjih fant kmalu povleče nase senco zgodovine, ker ga preveč zanima, od kod jim tako velika hiša. Da je to nekdanje skladišče z ostanki pohištva, ki ni bilo izropano, in da so v njej nekoč živeli Nemci, zgolj poglobi fantovo radovednost. Vmes se zaljubi v sošolko Herto, s katero utrjuje znanje nemščine, na daljšem zdravljenju v bolnišnici zaradi pljučnega abscesa, bolezni, ki po prepričanju pljučnega zdravnika »prek sinusov daje različne dimenzije mentalnih moči«, ki jih je v deliriju iskanja deležen tudi sam, pa spozna njeno starejšo polsestro Sonjo. Identiteta obeh je zanj neznanka, ki jo raziskuje enako zavzeto kot izvor hiše, v kateri živi.

Realno ozadje in pisateljska domišljija obe zgodbi združita v spoznanje, da je bila hiša nekoč v lasti družine obeh polsester, ki je v njej živela pred vojno, po njej pa jim je bila odvzeta. Posebno poglavje dodaja žalostna usoda Sonjine matere in njenega ujetništva v tovarni svile, spremenjeni v eno od sedemdesetih koncentracijskih taborišč in posiljevalnic za nemške civiliste, ki so po letu 1944 vzniknili v Vojvodini. Izid politično nekorektnega raziskovanja, ki realistično zasnovani, tekoče berljivi roman približa kriminalnemu žanru in mu avtor spretno dodaja epizode z večkrat ukradenima sliko in revolverjem ter skrivnostno zaklenjeno shrambo in kletjo, ki jih do konca romana spretno razklene, odgovor na vprašanje, ali ljubezen lahko zdrži krvavo težo preteklosti, ponuja sam po sebi.