Raziskava Zlata nit, ki je bila razvita v Sloveniji in oblikovana za potrebe slovenskih podjetij s ciljem njihove mednarodne konkurenčnosti, postavlja v središče merjenja neotipljivo: odnos med zaposlenim in organizacijo. Prav to jo dela posebno. Prva faza in osrednji vsebinski del Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev je namreč merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki ga ugotavljajo z anketiranjem zaposlenih. V dosedanjih desetih letih je sodelovalo že več kot 77.000 zaposlenih.

Anketni list, namenjen zaposlenim, obsega pravzaprav 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki zajemajo temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vlogo in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebno rast in razvoj ter čustveno pripadnost zaposlenih.

Na podlagi odgovorov zaposlenih podjetje prejme informacijo o rezultatih in ima možnost poglobiti analizo skozi poglobljeno poročilo. V poročilu podjetje prejme podrobnejše analize, ki jih na podlagi odgovorov zaposlenih pripravi analitik in na delavnici vključujejo tudi smernice in priporočila: na osnovi podjetja kot takega in izkušenj sorodnih podjetij. Po informacijah iz podjetij so ta poglobljena poročila kot rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava, a jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti, predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi segmenti zaposlenih.

Zlata nit kakovost odnosov povezuje tudi s poslovno uspešnostjo podjetja. Na podlagi uravnoteženih kazalnikov uspeha (BSC) opazuje trženjske, finančne ter kazalnike inovativnosti in upravljanja človeških virov. Skupna ocena, ki je podlaga za izbor finalistov, je izračunana kot tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uravnoteženih kazalnikov uspeha podjetja (20 odstotkov).

Ugotavljanje voditeljstva

Podjetja so na podlagi števila zaposlenih razvrščena v tri kategorije: mala (do 50 zaposlenih), srednje velika (od 51 do 250 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih). V vsaki kategoriji so glede na skupno povprečno vrednost ocen dobili sedem finalistov. Pri vseh 21 finalistih so opravili z vodstvom podjetja tudi intervju. Ta je osredotočen na ugotavljanje voditeljstva: sposobnosti zaznavanja edinstvenosti in izjemnosti organizacije, dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanja talentov, dobrih praks, inovativnosti, elementov družbene odgovornosti in konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti.

Dosje o vsakem podjetju prejmejo člani komisije, ki v vsaki velikostni kategoriji soglasno izberejo najboljše podjetje, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih najboljši zaposlovalci in zgled ter navdih gospodarstvu. Najboljše zaposlovalce bodo letos razglasili 23. marca. jpš