»Veljam za zelo tolerantnega človeka in nikakor ne skočim na prvo žogo. Toda to, kar se dogaja zadnje mesece v povezavi z Zdravstvenim domom Radeče, je sodu izbilo dno. Že lansko poletje so namreč k meni v skupinah začeli prihajati tako zaposleni kot tudi občani, ki so izražali izrazito nezadovoljstvo z razmerami v našem zdravstvenem domu. Prejeli pa smo tudi dve anonimni pismi zaposlenih, v katerih ti opozarjajo na domnevno ustrahovanje, grožnje in celo mobing direktorice,« je na začetku izredne seje dejal Tomaž Režun, župan občine Radeče, ustanoviteljice tega javnega zavoda.

Ignorantski odnos vodstva zdravstvenega doma so zaznali tudi na občini, saj so na določene podatke, za katere so prosili, čakali več tednov ali celo mesecev. Vse pritožbe in pripombe so zato na občini vzeli zelo resno, jih preučili in v okviru svojih pristojnosti že začeli izvajati nekatere aktivnosti, ki pa še niso končane.

Očitki tudi o nepotizmu

Župan je svetnike seznanil še z nekaterimi podrobnostmi oziroma očitki, ki letijo na račun vodstva zdravstvenega doma. »Med drugim je zaradi izrazitega nezadovoljstva predčasno dala odpoved in odšla drugam štipendistka, zobozdravnica Klaudija Teraž,« je omenil župan, ki je na direktorico zato naslovil 14 vprašanj, na večino katerih pa ni dobil odgovorov. Sploh pa ne na tiste ključne, kot je denimo očitek, da je imela lani plačanih kar 790 nadur, čeprav bi jih lahko po zakonu imela največ 170, drugim zaposlenim pa nadure izginjajo. Direktorica tudi ni odgovorila na vprašanja o nepotizmu, saj je v zdravstvenem domu zaposlila svojo hčer Ano Šinkovic, prek študentskih napotnic naj bi delal njen sin, želela pa naj bi zaposliti tudi zeta.

»Četudi je vse zakonito, pa je sporen postopek, kako je bilo vse skupaj izpeljano. In to je najmanj nehigienično,« je še opozoril župan, ki ga je še najbolj ujezilo to, da naj bi 5. oktobra lani direktorica dala pisne opomine pred odpovedjo kar trem od štirih zdravnikov.

Vsi v Radečah govorijo le o tem

Franc Kadunc, predsednik nadzornega odbora občine Radeče, je povedal, da bodo nadzorniki v okviru svojih pristojnosti opravili revizijo poslovanja. Občina pa je že naročila pravno mnenje, in če se bo izkazalo, da je direktorica v določenih primerih ravnala nezakonito, bodo ukrepali.

»Gre za res kočljivo zadevo, s kakršno se v Radečah srečujemo prvič,« je dejal svetnik Miran Pernaver. Ne nazadnje pa na to, da so zadeve zelo neurejene, kažejo tudi številke, saj pacienti odhajajo iz Zdravstvenega doma Radeče v sosednjo občino Sevnica in celo v Krško. Vsi v Radečah pa govorijo le še o tem, kaj vse se dogaja v zdravstvenem domu. »Ta agonija se zato mora končati, saj so največje žrtve vedno pacienti,« je poudaril svetnik Janez Kmetič.

V bran je direktorici stopila Zdenka Hudoklin, trenutna predsednica sveta zavoda. »Mi smo imeli sestanek z zaposlenimi in tudi z občino, pa so takrat vsi zatrdili, da težav z direktorico nimajo. Razumite, da direktor mora biti direktor in določena hierarhija mora obstajati. Se pa strinjam, da bi se na področju medsebojnih odnosov dalo še veliko narediti,« je dejala Hudoklinova. Izredno sejo občinskega sveta je spremljala tudi direktorica Ingrid Kus Sotošek, ki konkretnih očitkov ni želela komentirati. Svetnikom je dejala le, da naj anonimne strokovne pritožbe konkretizirajo. Svetniki so na koncu sprejeli sklep, da bodo počakali na pravna in strokovna mnenja, katerih izdelavo so že naročili. Če se bo izkazalo, da je direktorica res ravnala nezakonito, pa bodo izvedli vse postopke, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Kar z drugimi besedami pomeni, da bodo svetu zavoda predlagali direktoričino razrešitev.