V sklopu priprave celostne prometne strategije Mestna občina Ljubljana marca pripravlja javne razprave, na katerih želi občina pridobiti predloge občanov posameznih četrtnih skupnosti o urejanju prometa v njihovem okolju. Na prvi javni razpravi, ki so se je udeležili krajani četrtnih skupnosti Bežigrad, Črnuče in Posavje, je bilo ozračje sprva zelo naelektreno.

Nekateri so bili siti ponavljanja svojih želja

»Kdo se dela norca iz nas? Zakaj smo deset let v četrtnih skupnostih dajali predloge in hodili okoli s predstavniki občine, da na koncu niti eden od teh predlogov ni bil vključen v to strategijo? Že dvajset let se, recimo, pogovarjamo o kolesarski stezi in poti iz Nadgorice v Podgorico, pa je še vedno ni. Zakaj moramo spet dajati iste predloge?« je pred zbranimi občani in predstavniki pripravljalcev občinske prometne strategije spraševal svetnik četrtne skupnosti Črnuče Jože Horvat.

Podobno so spraševali tudi nekateri Bežigrajčani, ki jih je zanimalo, ali je oziroma bo občina pri pripravi prometne strategije upoštevala tudi predloge glede ureditve prometa na širšem območju Parmove ulice, ki so jih občani podali na javni razpravi ob predstavitvi prostorskega načrta za območje zahodno od Parmove ulice. Ajdan Cerar iz Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije, ki sodeluje pri pripravi strategije, je občanom pojasnil, da poskušajo zajeti čim več predlogov, in to iz čim več različnih virov. Namen javnih razprav pa je ta, da neposredno od ljudi dobijo predloge o ukrepih, je dejal Cerar.

Posamezni udeleženci so razpravo po uvodnem delu zapustili, meneč, da jih občina tako in tako nikoli ne upošteva. Preostale občane so organizatorji razprave povabili, naj se posedejo okrog štirih miz in ob pomoči moderatorjev na zemljevidih treh četrtnih skupnosti zaznamujejo svoje pobude in predloge. Kljub začetnemu nezadovoljstvu nad »delom v manjših skupinah« so se razprave za mizami vendarle razživele.

Udeleženci so po zemljevidih risali, kje bi si želeli novih ali širših kolesarskih stez, označevali, v katerih soseskah so pločniki preozki ali pogosto zaparkirani, na dodatne liste so vpisovali, na katerih območjih si ne želijo tovornega prometa, ter občini sporočili, da so si zaželeli dodatne poti čez železniške tire in reko Savo. Občina do konca marca načrtuje pripravo še štirih tovrstnih razprav za občane preostalih četrtnih skupnosti. Morebitne pozabljene ali dodatne prometne ukrepe pa lahko Ljubljančani in Ljubljančanke občini sporočajo tudi prek spletne aplikacije cpsmol.projekti.si/ukrepi. Tako imenovana spletna javna razprava bo odprta do 28. marca.