Danes med 16. in 19. uro bosta v prvi gorenjski ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja prvič dežurala upokojeni zdravnik Peter Štular in medicinska sestra Anita Obad. »Ne morem prezreti ljudi v stiski in zato želim pomagati v ambulanti,« je povedala Obadova o odločitvi za prostovoljno delo, sodeloval pa bo tudi tehnik Tadej Krišelj. Ob dr. Štularju bosta v ambulanti delovali še zdravnici Nevenka Perčič in Ana Teran. Odprta bo enkrat tedensko in je namenjena vsem, ki iz različnih razlogov nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji naj bi bilo takih okoli 10.000, Peter Štular pa vabi vse z Gorenjskega, da ambulanto brez zadržkov obiščejo.

Vodja projekta Tomaž Krišelj je poudaril, da so bili do pobude odprti vsi – od občine do kranjskega zdravstvenega doma, kjer so našli prostore, ki jih javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske oddaja brez najemnine. »Ambulanta je dobila ime po znanem kranjskem zdravniku dr. Božidarju Fajdigi in pomeni odziv na dogajanje pri nas, saj je ljudem stiski treba pomagati tudi s tako oskrbo. Hvala vsem prostovoljcem, ki so že do zdaj sodelovali z nami, in seveda še posebno zdravnikom in sestri, ki bodo takoj začeli delati v ambulanti,« je dejal Krišelj ob odprtju prve take ambulante na Gorenjskem.

Ob tem je bila izpostavljena tudi zgodba mlade Gorenjke, ki je vzela kredit za partnerja, ki jo je potem zapustil, in je ostala sama z bremeni, brez prihodkov, in posledično zašla v zdravstveno in materialno stisko. Takih naj bi bilo v regiji precej, 25 oseb prejema nadomestilo za brezdomstvo, 20 jih dnevno prespi v zavetiščih. Ljubljanska ambulanta je po mnenju gorenjskih pobudnikov prepolna, zato so veseli, da bodo lahko zdaj v Kranju poskrbeli za osnovno zdravstveno pomoč gorenjskim bolnikom. Human odziv zdravnikov, sestre in tehnika naj bi privabil še koga, župan Kranja Boštjan Trilar pa je poudaril pomen skrbi za sočloveka v stiski. Direktor Osnovnega zdravstva Kranja Gorenjske Jože Veternik je ob zagotovljenih prostorih bivše metadonske ambulante obljubil tudi administrativno in drugo pomoč, da bi ambulanta lažje opravljala svoje poslanstvo.

Fajdigova pro bono ambulanta bo omogočala preglede, bolniki bodo dobili potrebne nasvete, tudi zdravila. Slednja bodo lahko prispevali tudi donatorji, odziv med občani pa je bil že pred odprtjem velik. Spletno stran ambulante je obiskalo več kot 20.000 ljudi, zato so snovalci take pomoči prepričani, da bo ambulanta zaživela. Enotno so sporočili, da si želijo, da bi ljudje v stiski vzeli novo ustanovo za svojo brez predsodkov in zadržkov že danes, ko začenja delovati.