Demonstracijsko-učni center naprednih tehnologij bo namenjen predstavitvi tehnologije in izdelkov, ki proizvodnim podjetjem pomagajo, da sledijo trendom in da ostajajo konkurenčni v verigi proizvajalcev avtomobilskih delov, strojegradnji in orodjarstvu.

»Demo center smo že dalj časa potrebovali, saj opažamo, da so naši kupci navdušeni nad inovativnimi izdelki, ki jih ponujamo, vendar nimajo dovolj znanja, kako jih pravilno uporabiti. Trenutno je demo center postavljen na 40 kvadratnih metrih, ko bomo prostore še povečali, kar bo predvidoma naslednje leto, bomo tudi centru lahko namenili več prostora. Z njim se želimo približati svojim kupcem, da bodo s pravilno uporabo in nadgradnjo svojih obdelovalnih centrov lahko sledili hitremu napredku sodobnih trendov v proizvodnji. Zdaj bo uporabnikom bolj jasno, kako se uporabljajo naše tehnologije, kako lahko z njo izboljšajo procese, pohitrijo kontrolo izdelave obdelovanega izdelka, « je pojasnila Martina Gajšek, odgovorna za marketing v RLS merilni tehniki.

V novem izobraževalnem centru sodobnih proizvodnih tehnologij na področju meroslovja se bodo uporabniki merilnih strojev in CNC obdelovalnih strojev lahko preizkusili in učili ob uporabi najsodobnejše merilne opreme ter videli, kako lahko s pomočjo robotov in merilnega sistema Equator povečajo učinkovitost in izboljšajo izkupiček njihove proizvodnje.

Stroji v centru so opremljeni z izdelki njihovega partnerskega podjetja Renishaw, zato bodo v centru izvajali tudi predavanja v sklopu Renishaw akademije. »To je dodana vrednost na k naši ponudbi izdelkov, saj bodo seminarje izvajali strokovnjaki s področja merjenja in kontrole procesov. Akademija bo torej za slovenske inženirje in strokovnjake, ki delajo v proizvodnji, odlična priložnost za nadgrajevanje znanja,« je prepričana Martina Gajšek.

V demonstracijsko-učnem centru naprednih tehnologij so zaenkrat postavili CNC obdelovalni stroj v povezavi z robotom in merilnim sistemom Equator, ki omogoča medprocesno merjenje obdelovanca. Ob njem pa tudi koordinatni merilni stroj s 5-osno skenirno glavo z Renishaw tehnologijo, ki omogoča trikrat hitrejše merjenje kot doslej. Otvoritve se bodo udeležili tudi predstavniki Fakultete za elektrotehniko, Inštituta Jožefa Stefana in strokovnjaki s področja orodjarstva iz podjetij Riko, Domel in Fanuc.

Sicer pa je gazela iz Komende, ki jo vodi Janez Novak, minulo leto sklenila zelo uspešno. Konec decembra 2016, ko so zaokrožili prvo polovico poslovnega leta 2016/2017, so že zaznali za petino višje prihodke kot v enakem obdobju lani, saj so ustvarili nekaj manj kot osem milijonov evrov prihodkov. Decembra so vpeljali tudi novo organizacijsko strukturo, ki naj bi bolje podpirala njihovo 25-odstotno načrtovano rast v letošnjem letu. Tako naj bi prodaja magnetnih dajalnikov pomika in zasuka, za katere so specializirani v gazeli osrednje Slovenije, do konca poslovnega leta dosegla vsaj 17 milijonov evrov.

Lani so največ vlagali v raziskave in razvoj ter v nove kadre. Podjetje trenutno zaposluje 123 ljudi. »Če je bilo v preteklem poslovnem letu izobraževanje in usposabljanje usmerjeno večinoma v pridobivanje specifičnega strokovnega znanja, je v letošnjem poslovnem obdobju kot posledica potreb nove reorganizacije orientirano v pridobivanje in krepitev vodstvenih kompetenc in mehkih veščin. Na področju usposabljanja vodij smo že do konca januarja izvedli 1184 izobraževalnih ur. Do konca poslovnega leta, torej junija 2017, jih načrtujemo še vsaj 900. Uspešnost in učinkovitost vodij in njihovih vlog ocenjujemo kot ključni za doseganje zastavljenih ciljev in obvladovanje pričakovane rasti podjetja,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v RLS Merilna tehnika odgovorna za kadre.

Investicija v raziskave in razvoj je hkrati pomenila največjo spremembo vlaganj, saj so vložili osem odstotkov od prihodkov. Do konca letošnjega leta nameravajo največ vlagati v izobraževanje zaposlenih, »saj nam to omogoča, da še naprej ponujamo tehnološke rešitve in inovacije, ki hitro odgovarjajo na potrebe trga in nam hkrati omogočajo, da tako pridobljeno znanje tudi ustrezno zaščitimo«, je pojasnila Martina Gajšek. Veliko energije bodo vlagali tudi v izboljšanje podpore prodaji v ZDA in na Kitajskem, razširili bodo spletno prodajo na azijske trge.