Direktorja podjetja GEM motors dr. Simona Mandlja smo pred dnevi ujeli ravno med pisanjem pojasnila ministru Zdravku Počivalšku o pogojih za pridobitev razvojnih sredstev, ki so za mlada razvojna podjetja, ki na trgu še niso začela ustvarjati več milijonskih prihodkov, v sklopu slovenskih razpisov, še vedno izključujoča.

»Od leta 2012 se nismo mogli prijaviti še na noben slovenski razpis za pridobitev razvojnega denarja, saj sploh ne izpolnjujemo pogojev, podobno kot druga mlada inovativna podjetja« pojasnjuje Mandelj, ki vodi podjetje, specializirano za izdelavo elektromotorjev za lahka električna vozila, kot so motocikli, tricikli in lažja gospodarska vozila (dostavniki, viličarji). Tako razvoj električnih motorjev, pri čemer je električni pogon je v kolesih povsem integriran z integrirano elektroniko, financirajo  predvsem s komercialnimi projekti na trgu in z evropskimi razvojnimi sredstvi.

O tem problemu, s katerim se še zdaleč ne ukvarja samo to mlado kamniško podjetje, ki zaposluje 15 ljudi in ustvarja trenutno milijon evrov bruto prihodov, se je Mandelj s Počivalškom pogovarjal že pred mesecem dni. Podjetje sicer ves razvoj še vedno financira z lastnim denarjem in od slovenskih razvojnih spodbud ni odvisno, a Mandelj bo pri pojasnjevanju ministrstvu, kako razpise res narediti primerne razvojno usmerjenim mladim podjetjem, vztrajal.

Iščejo strateškega partnerja

Podjetje, ki mora letno vložiti okoli milijon evrov, če želi razvoj, proizvodnjo in prodajo peljati po zelo ambiciozno zastavljenih načrtih, išče strateškega partnerja. Trenutno se poleg prodaje še financirajo samo z denarjem iz evropskih razvojnih projektov in denarjem lastnikov, kar pa je za res odločen prodor, kot si ga želijo, premalo. Bank se izogibajo, saj so njihovi pogoji nerazumni.

GEM motors naj bi po načrtih v prihodnjih petih letih v razvoj vložil najmanj 10 milijonov evrov, da bo lahko dosegel zastavljene cilje. Podjetje je nedavno z indijskim podjetjem Napino Auto & Electronics sklenilo partnersko pogodbo. Kamniško podjetje bo zanj razvilo povsem nov elektromotor, ki omogoča dodatni pogon pri klasičnih motorjih z notranjim izgorevanjem. Motor bodo vgrajevali v motocikle in tricikle, omogočal pa bo hibridno izvedbo pogona, s čimer bodo pripomogli k zmanjšanju onesnaženja zraka.

Indijska država se je namreč odločila, da bo odločno stopila v akcijo proti karbonizaciji prometa in da bo po zastavljeni strategiji do leta 2030 večina prometa potekala na električni pogon. Projekt obsega celoten razvoj elektromotorja, od ideje do množične proizvodnje, ki bo potekala v Indiji, projekt bo tekel več let, vrednost pogodbe pa je skoraj milijon evrov.

Indija, ki predstavlja enega najhitreje rastočih trgov avtomobilske industrije, zaradi česar tudi za GEM motors, kot pojasnjuje dr. Mandelj, predstavlja v prihodnje enega njihovih strateških trgov, se hkrati uvršča med najbolj onesnažene države na svetu, saj v zrak letno spusti 1293 milijonov ton toplogrednih plinov. Prototipi bodo dokončani letos, serijska proizvodnja pa bi lahko stekla v začetku leta 2019. V petih letih naj bi po Mandljevih predvidevanjih v njihovem segmentu prodali okoli milijon vozil letno. 

Med strateške trge GEM motors umešča tudi Kitajsko, ki je trenutno bistveno večji trg kot Indija. Za kitajski trg, kjer se kupna moč prebivalstva hitro krepi, se bodo pospešeno začeli pripravljati prihodnje leto. Tudi tam bodo delovali podobno kot na indijskem trgu – z lokalnim partnerjem, ki bo prevzel serijsko proizvodnjo. Je pa preboj na evropski trg za GEM motors ključen in se nanj prednostno usmerjajo, kot razvojni partner bodo nekaj poslov letos že izpeljali. Delajo tudi že na južnoameriškem trgu.

E-mobilnost vredna dve milijardi

V Sloveniji sicer GEM motors direktno neposredne konkurence nima. Elaphe, ki je prav tako pomemben razvojni partner avtomobilske industrije na področju e-mobilnosti, dela v drugem segmentu. Celoten potencial ciljnega trga je trenutno ocenjen na okoli dve milijardi evrov. V Sloveniji je e-mobilnost še vedno v povojih. Po Mandljevih ocenah naj bi jih skupaj s hibridnimi vozili trenutno vozilo na cesti med 500 in 600 električnih vozil. Avtomobili so še vedno predragi, problem ostaja majhen doseg, ki znaša do največ 150 kilometrov.

»Po naši oceni bo najprej zaživel trg lahkih električnih vozil, saj bo njihova cena bolj privlačna, vozila pa se bodo uveljavila predvsem v mestih.«  V Sloveniji podjetje še ne reže pomembnega tržnega deleža, sodeluje pa v prijavljenem projektu elektromobilnosti Ljubljane, v sklopu katerega bodo predvidoma do konca letošnjega leta javni vozni park, ki deluje na temelju delitvene ekonomije, obogatili še z desetimi njihovimi skuterji.

»Naš fokus je proizvajalcem električnih vozil zagotoviti preprost, učinkovit in inovativen pogon prihodnosti. Rešitev, ki smo jo razvili, je tako tehnološko napredna, da je vsaj nekaj let pred drugimi,« je prepričan dr. Mandelj. Seveda pa mora njihovo rešitev v prvi vrsti potrditi trg. Kar se je v letošnjem letu z izvedbo več projektov v Evropi že začelo dogajati.

Ker bo glavnina proizvodnje za evropske partnerje potekala v Sloveniji, se bo podjetje do poletja preselilo v vsaj enkrat večje prostore, saj za uspešno delo v skladu z zastavljenimi načrti rasti potrebujejo bistveno večje prostore za proizvodnjo, testiranje in laboratorij, poleg tega je v kamniški industrijski coni, kjer je GEM motors, poleg več kot 40 drugih podjetij, ob trenutni zastavljenosti cone, logistika dokaj otežena. Sestavne dele zagotavljajo slovenski partnerji, za montažo bo skrbel GEM motors.

Trenutno si najbolj želijo v poslovno cono Komenda, kjer je že več izjemnih slovenskih podjetij, tudi gazel, kot je na primer RLS merilna tehnika, pa tudi hitro rastoči Plamtex. GEM motors namerava letos še okrepiti razvoj, kjer trenutno poleg dr. Mandlja dela še pet doktorjev znanosti, predvsem pa morajo na trdne noge postaviti proizvodnjo, kar pomeni pospešeno zaposlovanje.

Najtežje dobijo tehnični kader, ki si ne ustraši razvojnih izzivov. »Ker hitro rastemo vsako leto podvojimo število zaposlenih. Krepili bomo razvojni inženiring in montažo. V načrtu imamo tudi okrepitev prodaje, kadrovskega sektorja in razvoja,« našteva Mandelj.

S projekti se dokazujejo globalno

Po načrtih naj bil GEM motors leta 2020 ustvarjal med 20 in 30 milijoni evrov prihodkov, saj trenutno letno ustvarja dva- do trikratno rast, pri čemer pa Mandelj poudarja, da bodo dobiček še naprej v celoti vlagali v razvoj. »Potencial trga za električne pogone je sedaj vreden okoli dve milijardi evrov, od tega, kako se pozicioniraš s svojim produktom, od vlaganj in tvoje ekipe pa je odvisno, kolikšen delež uspeš doseči globalno,« pravi Mandelj.

Podjetje je že globalno, večji projekt imajo v južni Ameriki, kjer s partnerjem EcoEnergy v Peruju razvijajo električni tricikel za prevoz potnikov. Podpisano imajo tudi razvojno pogodbo s partnerjem v Indoneziji, ki se je začel letos. Uspešno pa že sodelujejo z evropskimi podjetji, ki razvijajo lahke električne vozila.