Zlata gazela 2015, podjetje RLS merilna tehnika ima za seboj izjemno dinamično leto. Konec minulega leta so namreč končali eno večjih reorganizacij v zadnjih desetih letih. Proces so izpeljali uspešno, kar dokazujejo tudi ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki so jih v anketi podali zaposleni, s čimer se je podjetje, ki v Zlati niti letos sodeluje sedmič zapored, vnovič uvrstilo med sedmerico finalistov v svoji velikostni kategoriji.

»Za učinkovito obvladovanje podjetja z več kot 120 zaposlenimi je bilo nujno korenito prestrukturiranje, predvsem oddelkov razvoja in tehnologije. Projekt je skupaj s pripravami trajal skoraj eno leto. Razvil se je in zaživel kot neke vrste naravna preobrazba. V duhu dobre prakse pri uvajanju sprememb v podjetju RLS se je sprotna informiranost in vključenost vseh zaposlenih ponovna izkazala za uspešno strategijo. Seveda je bilo v projekt vloženo veliko dela, časa in energije,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v RLS merilni tehniki.

Ker so anketo izvajali v najbolj kritičnem obdobju reorganizacije, ko informacije, ki so nujne za pomiritev in občutek varnosti, še niso prišle do vseh zaposlenih, je bila Ilijana Šuligoj Javornik celo v dilemi, ali v Zlati niti sodelovati. »A sem se odločila, da sodelujemo in sprejmemo rezultat ankete kot odgovor zaposlenih o zadovoljstvu v podjetju sredi uvajanja ene največjih sprememb v podjetju v zadnjih desetih letih. Zato ima letošnja uvrstitev med finaliste za nas posebno dodano vrednost,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik.

Med najboljšimi tudi javno podjetje

Med finalisti v kategoriji srednje velike podjetja je tudi Javno podjetje Komunala Brežice, ki se je v sedmerico najboljših uvrstilo kot novinec, saj so se v organizaciji, ki jo vodi Aleksander Zupančič, prvič odločili za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo. Ne bo pa jim zmanjkalo niti drugih izzivov. Eden izmed večjih projektov, ki je trenutno pred njimi, je ustanovitev dveh podjetij – prvo bo skrbelo za razvoj podpornih storitev, ki so povezane z gospodarskimi javnimi službami in so pomembne za krepitev gospodarstva v občini, drugo, socialno podjetje, pa bo razvijalo projekte s socialno in družbeno noto. Število zaposlenih bodo sicer ohranili na trenutni ravni, »pri čemer bomo zagotovo iskali še nekaj okrepitev, vezanih na sezonska dela. Tudi v hčerinskih podjetjih, ki jih letos ustanavljamo, načrtujemo nove zaposlitve. Znotraj podjetja razvijamo tudi nova delovna mesta na področju ozaveščanja o pomenu varovanja in ohranjanja naravnih virov ter kadrovske strokovnjake, ki obvladajo tudi veščine coachinga,« pojasnjuje Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb.

Za vpetost zaposlenih pa skrbijo tudi s tradicionalnimi športnimi igrami »komunalcev«, z zaposlenimi izvajajo redne delavnice in mesečna srečanja – enkrat na mesec direktor podjetja skliče vse zaposlene in predstavi dogajanje v podjetju, zaposleni pa lahko na teh srečanjih podajo svoje predloge. »Na delavnicah smo, denimo, skupaj z vsemi zaposlenimi oblikovali svojo strategijo trajnostnega razvoja, ki vključuje poslanstvo, vizijo, vrednote, deležniško matriko, cilje, aktivnosti in kazalnike. Vključenost zaposlenih pri ustvarjanju strateških dokumentov je za nas izrednega pomena,« pojasnjuje Petra Grajžl.

Želijo si tudi (več) študentov

V sedmerici finalistov srednje velikih podjetij je tudi Sportradar Slovenija, kjer razvijajo tehnološko in oblikovno dovršene produkte in so usmerjeni v razvoj napredne programske opreme. Podjetje, ki ga od lanske pomladi vodi Luka Ferlan, zaposluje skoraj 120 sodelavcev, za letos načrtujejo, da jih bodo zaposlili še 17. Ferlan poudarja, da je najtežje najti izkušene strokovnjake z domenskim znanjem, saj je povpraševanje po takšnih kadrih tako pri nas kot tudi v tujini izredno veliko. Sicer pa večjih sprememb delovnih mest v okviru dejavnosti ne pričakujejo. »Delovna mesta naj se v bližnji prihodnosti ne bi bistveno spreminjala, se pa v IT-panogi nenehno spreminjajo tehnologije, ki jih uporabljamo,« pojasnjuje Ferlan in poudarja, da z veseljem ponujajo delovne izkušnje in sodelovanje študentom, čeprav opažajo, da je zaradi obveznih prisotnosti na predavanjih in vajah precej manj primernih kandidatov. »Škoda, saj so praktične izkušnje, ki jih študenti v IT-panogi pridobijo z delom v podjetjih, nujne za njihovo prvo zaposlitev. Udeležujemo se tudi različnih zaposlitvenih sejmov, ki jih organizirajo fakultete, letos pa smo prvič v sodelovanju z ljubljanskimi fakultetami organizirali natečaj za študente, kjer so študenti predstavili svoje ideje za uporabo športnih podatkov. Zmagovalna ekipa svojo idejo zdaj razvija naprej v nekakšnem inkubatorju znotraj našega podjetja,« je o iskanju novih sodelavcev povezal Ferlan.