Skladno s sprejeto strategijo družbe so namreč uveljavili posodobljeno organizacijsko strukturo družbe in izvedli zanje kar nekaj pomembnih projektov, med katerimi je izpostavila dve pripojitvi odvisnih družb, prenovo informacijskega sistema in vzpostavitev nekaterih orodij za kadrovski razvoj. V takšnem duhu bodo nadaljevali tudi letos, ko načrtujejo prenovo poslovnih enot, digitalizacijo, lotevajo se prenove vseh poslovnih procesov in različnih orodij kadrovskega razvoja. »V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem pa bomo jeseni gostili usposabljanje klubskih mehanikov za pomoč na cesti FIA Road Patrol training for excellence 2017, ki nam ga je v izvedbo zaupala mednarodna avtomobilistična zveza FIA. Pridobitev organizacije tega dogodka je vsekakor priznanje AMZS in pika na i uspehu naših mehanikov, ki so na lanskem usposabljanju v močni konkurenci avtomobilskih klubov iz 16 držav osvoji naslov najboljših v Evropi,« svoje sodelavce pohvali prva dama AMZS in dodaja: »Lahko bi rekli, da se kolektiv, kljub temu, da imamo 25 poslovnih enot po vsej Sloveniji, zmeraj bolj povezuje, to povezovanje pa še krepimo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami«.

Ambiciozni in motivirani sodelavci

A Sajovčeva ne skriva dejstva, da so v podjetju ambiciozni. »Kar nekaj energije smo namenili načrtovanju pravih razvojnih ciljev in vzpostavljanju primerne strokovne ekipe, ki bo te transformacije v poslovanju tudi zmogla. Hkrati ugotavljamo, da je večina od trenutno 388 zaposlenih za delo zelo motivirana. Takšna predpostavka je sicer kar optimistična, vendar želimo v vsakem od zaposlenih spodbuditi in okrepiti zavedanje, da je pomemben člen dobrega sodelovanja z našimi člani in drugimi strankami. Anketiranje vseh zaposlenih, ki ga izvajamo enkrat letno poleti, smo uvedli z namenom, da izvemo, kaj o delu v AMZS menijo zaposleni. V zadnji anketi sta se odzvali dve tretjini zaposlenih. Na osnovi ugotovitev ankete iz leta 2015 in zaradi potrebe po uravnoteženem razvoju podjetja na različnih področjih delovanja smo leta 2016 zasnovali lasten model uravnotežene kulture podjetja. Gre za uravnoteženost organiziranja dela in delovanja ljudi, prilagajanja in nadzora, voditeljstva in ciljne usmerjenosti ter pravil in ustvarjalnosti,« meni Sajovčeva, ki je s sodelovanjem v Zlati niti želela še z drugačno metodologijo preveriti primernost predpostavk, na katerih gradijo ukrepe za pospešen razvoj zmožnosti večine zaposlenih. »Želeli smo prejeti dodatne informacije o delovanju zaposlenih, ki jih sami morda ne zaznamo. Veseli nas, da se je anketiranja udeležilo 60 odstotkov zaposlenih. Rezultati kažejo, da imamo veliko prednosti in tudi precej možnosti za izboljšave. Veseli nas, da smo med finalisti Zlate niti. Po drugi strani pa smo seveda polni pričakovanj, kaj bo pokazalo poglobljeno poročilo o rezultatih, saj želimo čim več izvedeti o tistih področjih delovanja, ki jim moramo nameniti še več pozornosti,« je dejala o uvrstitvi med finaliste izbora Zlata nit.

Pripravljajo se na pohod električnih vozil

V AMZS sicer letos ne načrtujejo dodatnega zaposlovanja, bodo pa iskali nekaj novih sodelavcev pri izvajanju temeljnih dejavnosti.« Izvajali bomo politiko nadomeščanja odhodov (upokojitve) zaposlenih, s poudarkom na izpolnjevanju strokovnih znanj in na pridobljenih prodajnih veščinah. Poleg osnovnih strokovnih veščin za delo bodo zelo pomembne še druge pridobljene veščine za delo, kot so že omenjene prodajne veščine, komuniciranje s strankami in podobno. Na trgu delovne sile najbolj iščemo kontrolorje tehničnih pregledov, kar pa je v posamičnih primerih težava, saj precej zainteresiranih za to delo ne izpolnjuje pogoja – nima izpita za kontrolorja tehničnih pregledov,« pojasnjuje Lucija Sajevec, ki med delovna mesta, ki se pri njih še razvijajo, na prvo mesto postavi elektro inženirje in elektrotehnike, ki bodo skrbeli za električna vozila. »Vsa vozila, tudi sklopi posameznih vozil, se elektrificirajo. Zato lahko v prihodnjih letih vsekakor pričakujemo večjo potrebo po zaposlovanju mehatronikov.

Sicer pa se pri avtomobilskih proizvajalcih razvojne ekipe inženirjev povezujejo (Mercedes, BMW, VW), zato je za obdobje do leta 2020 težko predvidevati, katera nova delovna mesta bo hiter razvoj elektrifikacije vozil še prinesel,« je dodala prva dama AMZS, ki pri drugih delovnih mestih zahteva predvsem obvladovanje temeljnih strokovnih znanj in veščin ter zmeraj bolj potrebno obvladovanje prodajnih veščin in obvladovanje dela s sodobnimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (zelo pomemben tudi razvoj). »Naše življenje se digitalizira, kar se nujno odraža tudi na trgu dela in pri oblikovanju šolskih ter študijskih programov,« je jasna.

Veliko veščin poiščejo kar znotraj podjetja

Pri vodenju pa je zelo pomembno, v kakšni razvojni fazi je podjetje, meni. Metode, način vodenja in ukrepi so različni v podjetjih, ki se po življenjski krivulji vzpenjajo, in v tistih, ki v razvojnem smislu padajo. »Poleg tega je še mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje in izvajanje sistemskih sprememb. Lahko bi rekli, da na obvladovanje sprememb vpliva precej zunanjih dejavnikov, na katere nimamo neposrednega vpliva (nov življenjski slog, kot je na primer ekonomija delitve (sharing economy), zakonodaja, migracije ljudi, posledice globalnih prerazporeditev kapitala in podobno). Imamo pa velik vpliv na notranje dejavnike poslovanja, kot so vizija, poslanstvo, strategije, organizacijska struktura, izdelek oziroma storitev, poslovni modeli, sodelovalno vodenje, zagnano izvajanje, plačila in spodbude, obvladovanje procesov in še bi lahko naštevala. Ocenjujem, da je veliko znanj in veščin, potrebnih za sistemske in druge spremembe, mogoče najti znotraj podjetja,« pojasnjuje Lucija Sajevec. Poudarila je še, da se aktivno povezujejo z napredno mislečimi strokovnjaki v slovenskem in mednarodnem okolju, ključni ljudje v podjetju pa se vseeno niso prenehali učiti, temveč se s prenosom dobre prakse v timskem delu strokovno dopolnjujejo. »Za sistemske spremembe je pomembna kakovost načrtovanja, ne samo kakovost izvedbe,« je prepričana Lucija Sajevec.