Ob zaključku desetega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit Dnevnik s partnerji 23. marca v Lutkovnem gledališču v Ljubljani vnovič pripravlja interaktivno konferenco, ki so jo naslovili Spremembe so. Sprememba bom! Program konference je namenjen prihodnosti. Govorniki bodo predstavili rezultate raziskav Zlata nit in trende, ki jih prinaša prevrat veščin v poklicnem okolju in aktivno staranje.

Del konference bo letos prvič tudi okrogla miza, kjer bodo v pogovoru s strokovnjaki govorili o razlikah med delom nekoč in delom v prihodnosti. »Bodite na varni strani: seznanite se, kako se bo spreminjala vloga zaposlenih in menedžmenta,« poudarja Anisa Faganelj, vodja Zlate niti. »Živimo v času velikih sprememb; strokovnjaki pravijo, da živimo v času četrte industrijske revolucije in tako kot v vsaki revoluciji se bomo tudi znotraj četrte morali spremeniti in prilagoditi novi situaciji: novim tehnologijam, novim načinom dela, novim veščinam… Naučiti se moramo delati drugače.«

Poleg tega je tu tudi ugotovitev Zlate niti, da gredo zaposleni v slovenskih organizacijah pri 41. letih v »zimsko spanje«. »Izkaže se namreč, da njihov osebni razvoj drastično upade – preveč za zahteve, ki jih pred nas postavljata prav omenjena industrijska revolucija in doba inovativnosti. Zato se moramo predramiti, številke nam dajejo znak za alarm. Spremembe so nujno potrebne na vseh področjih, saj gre za sistemske spremembe,« poudarja Anisa Faganelj.

Konferenca bo tudi priložnost za predstavitev treh najboljših zlatih praks. Podjetja se na razpis Zlata praksa lahko prijavijo še do 28. februarja. Izbor Zlata nit je v desetih letih prerasel v aktivno mrežo podjetij, ki med seboj izmenjujejo dobre prakse. Aktualni izbor Zlata nit 2016 je povezal 87 podjetij, od tega jih 20 sodeluje prvič. Pet podjetij ni izpustilo niti enega izbora od desetih, sedem jih v Zlati niti sodeluje devetič, dve podjetji pa osmič.

Razveseljuje dejstvo, da je letošnja povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki so jo podali zaposleni, 3,78, in je tako višja od ocene Zlati niti 2015, ko je bila 3,73 in občutno nižja kot v Zlati niti 2014, ko so zaposleni kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo ocenili s kar 3,81. A ker zaposleni podajajo ocene od 1 do 5 (1 je najnižja, 5 je najvišja), je tudi pri najboljših zaposlovalcih še vedno precej možnosti za izboljšave.