»Pozitivni trend zaposlovanja načrtujemo tudi v letu 2017. Glede na trenutni trend razvoja storitev in produktov, ki smo si ga zadali v okviru strategije do leta 2020, bomo v prihodnosti zaposlovali predvsem nove sodelavce z znanjem s področja mehatronike, elektro in strojnega inženirstva ter bioznanosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Potrebovali bomo vedno več znanja s področja biokemije, pri čemer bodo vse aktivnosti v prihodnje povezane z informacijsko-komunikacijsko podporo, programiranjem in avtomatizacijo procesov, ki so del Industrije 4.0.,« napoveduje Marko Lotrič, direktor.

»Zaposlitev omogočamo kadrom z različnih področij ter z različno stopnjo izobrazbe, kar podjetju prinaša potrebno širino. Sicer velja še omeniti, da so sodelavke in sodelavci v našem kolektivu v povprečju stari 36 let. Vključevanje mladih v podjetje nam je zelo pomembno, saj slednji s svojim znanjem, zavzetostjo za delo, samoiniciativnostjo in vedoželjnostjo pripomorejo k oblikovanju novih inovativnih idej, usmerjenih v uporabne rešitve. Zavedamo se, da bodo nekoč predstavljali steber podjetja, zato spodbujamo prenos znanja med vsemi zaposlenimi,« poudarja Marko Lotrič.

Lani je podjetje praznovalo 25-letnico obstoja. Celotna skupina je dosegla pet milijonov evrov skupnih prihodkov, za letos načrtujejo 14 -odstotno rast. »Ta bo temeljila predvsem na povečanem obsegu izvoza na tuje trge ter povečanem obsegu poslovanja hčerinskih podjetij, pri čemer je velik poudarek namenjen uspešnemu obvladovanju stroškov. Razvoj novih inovativnih produktov in rešitev, med katerimi trenutno prednjači EXACTUM – pameten merilni sistem za samodejni nadzor in avtomatizacijo procesov v industriji, zdravstvu, laboratorijih, skladiščih, galerijah, pri transportu oziroma povsod tam, kjer so potrebni obvladovani pogoji – ima velik tržni potencial. Predstavlja pomemben korak na poti strateškega vstopa podjetja LOTRIČ Meroslovje na tuje trge ter cilja, da postanemo prepoznavni ne samo po naših kakovostnih storitvah, temveč tudi po vrhunskih in za uporabo enostavnih meroslovnih produktih in rešitvah, kar predstavlja glavne izzive za prihajajoče leto,« poudarja Marko Lotrič.

Zunaj Slovenije ustvari tretjino prihodkov. Poleg poslovanja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji smo lani z ustanovitvijo podjetja LOTRIČ Messtechnik GmbH v sosednji Avstriji naredili velik razvojni korak naprej,« je prepričan Lotrič. Lotrič meroslovje je družinsko podjetje z izjemno dodelanim sistemom prepoznavanja dobrega dela sodelavcev, nagrajevanja in zadržanja. »Jasno nam je, da je pri snovanju skupne zgodbe uspešnega podjetja vloga posameznika, ki dela v dobrobit vseh, še kako pomembna. Spodbujamo stalen osebni razvoj sodelavk in sodelavcev, katerim so v vsakem trenutku na voljo najrazličnejša usposabljanja ter jim odpiramo različne možnosti njihove inovativnosti.

Ponosni smo na nagrado SPACE, s katero spodbujamo izboljšave, inovacije in ustvarjalnost na vseh področjih. Vsak zaposleni lahko s pomočjo utečenega sistema odda svoje mnenje in predloge izboljšav, ki se upoštevajo pri finančnem nagrajevanju. Poleg mesečne nagrade, kjer zaposleni zbiramo utrinke, konec leta podelimo nagrade sonce leta, zvezde leta, satelit leta, supernova in komet. Zaposleni, ki na mesečni ravni dosegajo največjo zavzetost, nagradimo z denarno nagrado in pohvalo. Najboljša zgornja tretjina sodelavk in sodelavcev pa je predstavljena na informacijskih točkah v podjetju,« našteva Lotrič.

Sicer pa so zaposleni med drugim eden od devetih ključnih dejavnikov znotraj modela odličnosti EFQM, kateremu sledijo v podjetju LOTRIČ Meroslovje. Imajo jasno izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu ter so imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Veliko pozornosti namenjajo tudi skupnim vrednotam ter medsebojnemu povezovanju.