V Listu, ki je specializiran za razvoj in vpeljevanje programske opreme Hipokrat za zdravstvo, so zaposlovali predvsem v letih 2015 in 2016, ekipo pa sedaj tvori 15 sodelavcev, ki jih že 20 let vodi Mirjam Kerpan Izak. »Zelo smo okrepili razvojno ekipo, kar je bilo nujno za uvajanje novih sodobnih rešitev. Pri nas sta sicer najbolj aktualna profila projektant informacijskih sistemov in informacijski svetovalec oziroma oseba, ki skrbi za podporo uporabnikom. Največji izziv predstavlja strokovno, vsebinsko znanje in ne toliko tehnična usposobljenost. Na področju zdravstvene informatike je namreč ključnega pomena, da kot ponudnik zelo dobro poznaš vsebino in pravila, kar pa pomeni, da se novi sodelavci kar nekaj časa uvajajo v delo. V naslednjih dveh letih večjih kadrovskih sprememb ne načrtujemo, če bodo finančne zmožnosti dopuščale, bomo morda zaposlili še koga za področje podpore strankam,« pojasnjuje direktorica Mirjam Kerpan Izak.

Po njenem mnenju informatika odpira zelo veliko možnosti za različna delovna mesta, vendar pa je trenutno večina namenjenih informatizaciji poslovanja in spremljanja procesov v podjetjih, ki jim informatika ni osnovna dejavnost. »Ob množici digitalnih podatkov je namreč nujno potrebno znati iz tega izluščiti tisto, kar je pomembno in, kar podjetju dejansko lahko služi kot informacija. Zato bo na tem področju razvoj ponudbe izjemen.«

Za uspešno in učinkovito poslovanje so se v Listu lotili prenove procesa podpore strankam, saj jim želijo ponuditi storitve in rešitve, ki »bodo tudi njih opolnomočile in jim zagotovile, da bodo pri svojem delu bolj samostojni in bomo lahko mi reševali samo ključne probleme. Zavedamo se, da moramo tudi sami spremeniti način dela, izboljšati organizacijo in spremljati novosti. V letu 2016 smo se pospešeno izobraževali na področjih mehkih veščin. Sicer pa nam vsak dan potrjuje resničnost izreka: "Ne moreš delati stvari na isti način in ob tem pričakovati, da bo rezultat drugačen," kajne?!« poudarja Mirjam Kerpan Izak, nekdanja trenerka plesa, ki je kot športna funkcionarka še vedno zelo aktivna.

Podjetje je lani ustvarilo 950.000 evrov prihodkov, v naslednjih dveh letih ciljajo na več kot milijon evrov, vendar pa bodo morali ponuditi nove rešitve in nove storitve. »Uporabniki so zelo zahtevni, pričakujejo vedno več za isto ali celo nižjo ceno. Zaradi uvedbe projektov e-Zdravja se je profil naših uporabnikov močno razširil, vedno več je uporabe certifikatov, uporabljena infrastruktura je iz dneva v dan bolj kompleksna. To za nas pomeni, da več časa namenjamo vzdrževanju in podpori, manj pa imamo razpoložljivega časa za razvojne aktivnosti. V sodobnem svetu sicer večina pričakuje, da bo povprečen državljan vešč uporabe informacijskih orodij, a temu še zdaleč ni tako, zato moramo nuditi uporabnikom več podpore. Razvoj informatike je zelo hiter in določene novosti pridejo tako hitro, da jih sploh ni mogoče uvesti pravočasno, saj je na poti že druga novost,« hitrost sprememb, ki jih vnaša digitalizacija, opisuje Mirjan Kerpan Izak.

Za letos so si kot enega osnovnih ciljev zadali lansiranje nove generacije zdravstvenih informacijskih rešitev pod njihovo blagovno znamko Hipokrat, »kar bo za nas velik izziv, saj nam obilica tekočega dela in intenzivnost dela v projektu eZdravje ne dopušča veliko manevrskega prostora za nov razvoj. A prepričana sem, da nam bo z okrepljeno ekipo sodelavcev ta cilj kljub vsemu uspel,« ocenjuje direktorica, ki je zadovoljna, da njena ekipa ostaja kompaktna, zavzeta in lojalna.

»Osnovni predpogoj, da ljudje ne odhajajo na delo drugam, je, da se v svojem delovnem okolju vsi dobro počutimo, saj nenazadnje preživimo skupaj ogromno časa. Sodelavcem skušam nuditi stimulativno delovno okolje in vedno nove izzive, opažam pa, da dobro deluje tudi svoboda pri načrtovanju dela in s tem povezana osebna zaveza posameznika, da bo nekaj dobro naredil. Seveda uporabljam tudi klasična motivacijska orodja, a je večina od njih bolj kratkotrajnega značaja. Ogromno pomeni tudi, da se med seboj neprestano pogovarjamo. Očitno kar deluje, saj v zadnjih letih ni nihče odšel.«

Znanja, ki ji omogočajo uspešno vodenje ekipe, dobiva s prebiranjem digitalnih medijev s področja osebne rasti, svetovanja in podobno, udeležuje se seminarjev, kjer črpa različne ideje. »Večkrat se zalotim, da sem marsikaj že slišala, a če nasveta, procesa.. ne uporabiš takoj, zadeva izzveni, zato je dobro znova in znova slišati dobre prakse. Veliko več dam na praktične izkušnje kot na teorijo, res pa je tudi, da na večini konferenc primeri dobrih praks prihajajo iz velikih podjetij, kjer pa procesi delujejo bistveno drugače kot v majhnih kolektivih. V pomoč mi je tudi moja športna dejavnost - predvsem vloga funkcionarja v mednarodnih športnih zvezah. Na srečanjih s kolegi z celega sveta dobim veliko uporabnih informacij, srečujem se z različnimi načini razmišljanja, kar skušam uporabiti pri lastnem delu. Vesela sem, kadar nam vsem skupaj uspe narediti korak naprej. Hkrati pa to pomeni, da so se že odprla nova vrata in da se je začela spet nova zgodba.«