Ko so se pred 50 leti v Trebnjem prvič zbrali kiparji in slikarji samorastniki oziroma naivci, niso slutili, da bo tabor močno prerasel lokalne okvire in dosegel tako častitljivo obletnico. V vseh teh letih so v Trebnjem na enotedenskih taborih gostili 290 umetnikov z vsega sveta, ki so Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, ta bo častitljivi jubilej praznovala čez dve leti, podarili vsaj po eno svoje delo. Zbirka zdaj šteje že več kot 1100 likovnih del umetnikov iz 40 držav, med njimi so dela kar 61 slovenskih likovnih ustvarjalcev.

Osrednja ustanova naivne umetnosti pri nas

Galerija, ki jo na leto obišče okrog 3000 ljudi in velja za osrednjo slovensko ustanovo za naivno umetnost, je skupaj s taborom močno vpeta v lokalno okolje in po mnenju trebanjskega župana Alojzija Kastelica pomembno prispeva k razvoju vse doline. Zato so župani občin ustanoviteljic galerije, to je trebanjske, mirnske, mokronoške in šentruperške občine, letošnje leto razglasili za leto kulture Temeniške in Mirnske doline.

V jubilejnem letu, vrhunec katerega bo 50. likovni tabor v juliju z močno domačo in mednarodno udeležbo, tako napovedujejo številne kulturne dogodke, predavanja, delavnice, obširen katalog in dokumentarni film, šolski likovni natečaj in mali likovni tabor. V galeriji poleg prenovljene stalne razstave prihodnji mesec odpirajo razstavo o zgodovini tabora in galerije, v maju bodo na ogled postavili najboljša domača in tuja dela iz zbirke, jeseni pa razstavo o samorastniškem dojemanju človeka in njegovega telesa ter pogledu v prihodnost. Ker pa želijo galerijo in samorastniško umetnost še dejavneje predstaviti širšemu občinstvu, so začeli projekt Podiramo rekorde v kulturi oziroma Vsak všeček šteje. Tako na posebni tabli ob vhodu v galerijo zbirajo podpise obiskovalcev.

Kastelic: Država nima posluha

»Predvsem želimo spodbuditi lokalno prebivalstvo k obisku galerije in ljudi spomniti na umetnost, ki nastaja v njihovi neposredni bližini. Naša galerija je mednarodna ne le po avtorjih, ampak tudi po obiskovalcih. Na leto imamo okrog 3000 obiskovalcev, toda v tem okolju vendarle živi 20.000 ljudi. Podpise na panojih bomo zbirali vse leto, s sodobnimi pristopi pa želimo k obisku privabiti tudi mlajše rodove,« pravi Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje, v okviru katerega deluje tudi galerija samorastnikov. »Želimo si čim več prijateljev, med katerimi bomo razširili zavest o pomembnem poslanstvu naše galerije.«

Kljub slovenskemu in mednarodnemu pomenu galerije pa ta še vedno ni vpisana v razvid galerij in muzejev, opozarja trebanjski župan Kastelic. »Za vpis v razvid si prizadevamo že več let, toda doslej na državni ravni še ni bilo posluha. Želimo si, da bi nam v prihodnjih letih to vendarle uspelo. S tem bi svoj delež prispevala tudi država. V tujini kulturna ministrstva naivni umetnosti posvečajo veliko pozornost, pri nas pa ne. Pogovori potekajo in upamo, da nam bodo končno prisluhnili,« dodaja Kastelic.