Kaj dobimo, če željo po nekoliko drugačnem učenju angleščine združimo z ljubeznijo do odrskih desk? V primeru II. gimnazije Maribor, kjer ima gledališko ustvarjanje dijakov tudi sicer dolgo tradicijo, je rezultat English Student Theatre (EST); ta je nastal leta 1990 na pobudo profesorja angleškega jezika Emila Pečnika, ki je skupino dolga leta tudi vodil. V okviru EST so do danes v angleškem jeziku izvedli vrsto muzikalov, sprva po znanih predlogah te vrste (kot na primer Mačke, Nesrečniki ali Fantom iz opere), pozneje tudi na podlagi avtorskih zasnov in priredb. Zadnji med njimi – novega pripravijo vsaki dve leti – je muzikal Alica v Čudežni deželi, navdihnjen z znanim delom Lewisa Carrolla, ki so ga premierno uprizorili oktobra 2015. Med 13. in 18. januarjem ga bodo osemkrat odigrali v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Muzikali v produkciji EST so po kakovosti že zdavnaj presegli raven, ki jo običajno povezujemo s šolskimi dramskimi krožki; imajo po 50 ponovitev in več, novejše si je ogledalo tudi po 20.000 gledalcev, z njimi pa mladi mariborski gledališčniki niso gostovali samo po Sloveniji, temveč tudi v Italiji, Srbiji in drugod. Tako je tudi Alica v Čudežni deželi skrajno resna produkcija, trajajoča nekaj manj kot dve uri in pol, z ustrezno vizualno podobo ter seveda izvedbo. »Pravzaprav si ne morem predstavljati, da bi projekt tega tipa in sploh s toliko sodelujočimi postavil v kakšnem poklicnem gledališču, za večino gledaliških hiš bi bil to kadrovsko pač prevelik zalogaj,« pravi Matjaž Latin, ki je režijsko podpisal zadnja dva muzikala. Pri njihovi pripravi tesno sodeluje z Majo Pihler Stermecki, umetniško vodjo EST, sicer pa glasbenico in igralko (kot pevko jo poznamo pod psevdonimom Bilbi). Oba sta hkrati mentorja v gimnazijski šoli muzikala, kjer se jima pridružuje še profesor glasbe Viljem Babič; dijakom, a tudi starejšim osnovnošolcem, ki se bodo morda pridružili EST, posredujejo osnovne veščine dramske igre, plesa, giba in petja. »Delo z mladimi mi je zares v veselje, zlasti zaradi njihove zagnanosti, pa čeprav jim med vajami misli včasih zaidejo še drugam,« se smeje Latin.

Muzikalu Alica v Čudežni deželi daje poleg Carrollovih igrivih nesmislov močan ton tudi glasba, delno je namreč vsebina predstave podana skozi izvedbe znanih skladb skupin, kot so The Beatles, The Who, Queen, Talking Heads in druge. »Psihedelični rock se dobro sklada s tematiko predloge, hkrati pa mladim tako predstavljamo zgodovino rock'n'rolla,« pojasnjuje Latin. Za živahno in na trenutke kar spektakularno podobo predstave pa je seveda veliko trdega dela. »Posebej resno vadimo na začetku in koncu poletja, tudi po deset in več ur na dan,« pove režiser. Med letom odrske veščine dijakov pili predvsem Maja Pihler Stermecki, ki pa ne pozabi dodati: »Veliko zaslug za uspehe ima ravnatelj Ivan Lorenčič, ki zelo podpira gledališko ustvarjanje na šoli. Prav zaradi te podpore so naši muzikali postali tradicija, ki ima mnogo zvestega občinstva.«